De tocht naar het Noorden ging anders dan verwacht, want de coronacrisis heeft de plannen flink doorkruist. Bij het uitbreken van de crisis in Nederland stond het classisexamen van kandidaat Albert-Jan Dorst gepland. Daarom was het eerst nog even spannend of het examen wel door kon gaan op de geplande datum. Gelukkig was de classis bereid om in de kleinst mogelijke samenstelling bijeen te komen.

 

Omdat ervoor was gekozen de intrededienst - die op 17 mei stond gepland - uit te stellen, begon Albert-Jan eerst als kerkelijk werker in de CGKv-gemeente van Surhuisterveen. D.V. 13 september a.s. zal hij dan worden bevestigd in het ambt van predikant. Voor deze gelegenheid zal het grotere kerkgebouw De Flambou aan de Groningerstraat worden gebruikt, zodat er meer bezoekers aanwezig kunnen zijn bij deze dienst.

Dankbaar

Albert-Jan Dorst (33) is getrouwd met Femmy (32). Samen hebben ze vier kinderen: Rachel (8), Sarah (5), Juda (3) en Ezra (1). Altijd heeft hij gewoond en gewerkt onder de rook van Rotterdam. De laatste jaren woonde hij in Ridderkerk. Net als zijn vrouw heeft hij in het onderwijs gewerkt. Femmy werkte in het basisonderwijs en Albert-Jan als godsdienstleraar op een middelbare school. De keuze voor het godsdienstonderwijs maakte hij na het afronden van de HAVO en hij heeft zijn opleiding gevolgd in Ede op de CHE. Terugkijkend is hij dankbaar dat zijn weg zo gelopen is. Tijdens de opleiding tot godsdienstdocent en het werken in het VO heeft hij veel ervaring opgedaan, die hij nu kan gebruiken.
Gelijk na de opleiding tot godsdienstleraar is Albert-Jan gaan studeren aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Om toegelaten te worden tot de TUA moest in die tijd eerst nog de vooropleiding worden afgerond. Na jaren van studie en werken is hij in september 2019 afgestudeerd en beroepbaar gesteld. Na de beroepbaarstelling volgden enkele beroepen uit verschillende delen van het land. Uiteindelijk ging hun weg als gezin naar Friesland.

Albert-Jan Dorst weet zich geroepen naar Surhuisterveen. In het overwegen van de beroepen kwam door gesprekken, meditatie en gebed het verlangen om in de gemeente van Surhuisterveen te dienen. Dit verlangen werd sterker. Het was fijn om te merken dat het gezin hier ook in mee kon komen, hoewel het voor hen natuurlijk ook een hele overgang is. Gelukkig wennen de kinderen snel in het dorp en op school. En ja, er wordt ook Fries gesproken op het schoolplein en in de kerkelijke gemeente, maar gelukkig is dat meestal best wel te volgen.

De gemeente van Surhuisterveen is – na het vertrek van ds. C.C. den Hertog - al vier jaar vacant. Het verlangen naar een eigen predikant is groot. Het is bijzonder om te merken hoe de gemeente uit heeft gezien naar een eigen predikant.

Missie
De gemeente is geroepen om Jezus te volgen, en Hem en elkaar te dienen. Daarom vindt Albert-Jan het belangrijk om eerst kennis te maken met de gemeenteleden en met het gemeentelijk leven in Surhuisterveen. Goed luisteren waar de gemeenteleden mee zitten en wat hen bezighoudt. Het is een voorrecht om als predikant vrijgesteld te worden om bezig te zijn met Gods Woord en om de gemeente van Surhuisterveen te mogen dienen en opbouwen met dat Woord.

Hoewel Albert-Jan al in een aantal gemeenten in het Noorden is voorgegaan, kent hij nog zeker niet alle gemeenten. Hij vindt het een voorrecht om te preken op zondag en zou in de loop van de tijd daarom ook graag kennis willen maken met de andere gemeenten in het Noorden.

Naast de studie en het werk in het middelbaar onderwijs zijn Albert-Jan en Femmy al jarenlang actief betrokken bij kinderevangelisatiewerk. Vanuit de kerkelijke gemeente in Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel waar ze vandaan komen, zijn ze lange tijd betrokken geweest bij de sportweken en kinderclubs die georganiseerd worden in de wijk Schollevaar. Ook zijn ze actief in het kinder- en tienerwerk van de Wegwijzerkampen. Albert-Jan is de afgelopen twee jaar daarvan directeur geweest. Samen met Femmy is Albert-Jan al vele jaren hoofdleider op een van de kinderkampen. Ze gaan dan als gezin. Het is bemoedigend om met andere (jong)volwassenen op te trekken en samen een geweldige week te organiseren voor de kinderen (of tieners). Een unieke ervaring om samen op te trekken, gezelligheid hebben, lol te trappen en om met elkaar te spreken over wie de Here God is. Albert-Jan en Femmy hopen vanaf volgend jaar ook wat meer noorderlingen te begroeten op de kampen!

 

Nel Noppe, Leeuwarden

 


Commentaar

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...

 • Vliegen 2021-06-04 17:37:06

  Heerlijk! Aan alles is te merken dat de zomer er aan komt. Alhoewel, de temperatuur is dit...

 • Wat is waar? 2021-05-21 17:29:58

  De laatste tijd is er nogal wat te doen over wat wáár is en wat niet. We worden geconfronteerd met wat...

 • Afstand 2021-05-06 13:49:57

  Een crisis werkt als een spotlight. Het laat zien wat er vooraf al was en vergroot dat uit. En hoe...