Genadetijd is een dagboek voor de veertigdagentijd. Iwan en Leantine Dekker zijn beiden theoloog. Iwans ervaring ligt bij het ondersteunen van lokale gemeenten in hun zoektocht eigentijds en verstaanbaar te blijven. Hij werkte bij de IZB, de Wittenberg en GZB en is nu werkzaam bij de Protestantse Kerk in Nederland. Leantine heeft zich bij de Wittenberg en de HGJB gespecialiseerd in de toerusting van jongeren en het opzetten en doordenken van jongerenwerk in de lokale gemeenten.

Woensdag 17 februari 2021. Aswoensdag. Het is de eerste dag van de veertig dagen voor Pasen. De tijd die wij kennen als de veertigdagentijd of vastentijd. Van oudsher een tijd van bezinning, een tijd om aandachtig te leven. Dit dagboekje wil daarbij een leidraad zijn. Er zijn zeven weekthema’s: Stil worden, Opstaan, Vergeven, Ontvangen, Opnieuw beginnen, Recht doen en Jezus volgen. Iedere dag staat een korte tekst centraal, passend bij het weekthema, met daarbij een korte overdenking. Ook vind je bij elke dag een lied, een gebed, een vraag of een doe-opdracht.
Dit boekje leen zich prima om alleen te lezen, maar is ook geschikt om als gezin te lezen, bijvoorbeeld aan tafel waarbij een moment van rust kan worden gecreëerd.

Nel Noppe, Leeuwarden

Iwan en Leantine Dekker, Genadetijd. Dagboekje voor de 40-dagentijd,  
KokBoekencentrum: Utrecht 2021, 56 blz, € 7,99, ISBN 978 90 435 3574 8


Commentaar

 • Weg ermee! 2021-02-12 16:29:31

  De wereld is vol van goede en slechte zaken. Het is aan ons dat te kunnen onderscheiden. Makkelijk zat,...

 • Televisiedominee 2021-01-29 16:26:12

  Toen ik in 1999 op Eerste Paasdag samen met vier anderen belijdenis deed, werd die dienst...

 • Hoop 2021-01-15 16:11:15

  Half januari. Het is winter. De herfst ligt achter ons, het deprimerende seizoen waarin alles dood...

 • Reden voor ootmoed 2020-12-24 15:22:33

  We hebben dit jaar twee moeilijke kerstcadeautjes gekregen, in de vorm van twee boeken. Het eerste boek...