Op 29 april kwam de classis Hoogeveen bijeen in een (door corona) uitgestelde vergadering. Een aantal zaken, zoals het verdelen van de classisbeurten, was op afstand geregeld maar er was ook behoefte aan fysiek vergaderen. Een classisvergadering gaat namelijk niet alleen over het regelen van een aantal zaken maar vooral om de ontmoeting, elkaar informeren en bemoedigen.

Bij de bespreking van de verslagen naar art. 41 werd dan ook stil gestaan bij: hoe houd je elkaar als gemeente vast in coronatijd? De activiteiten zijn grotendeels stil komen te liggen, dan blijft de kern over: geloof en vertrouwen op de Here. Ouderlingen, diakenen en wijkzusters proberen telefonisch contact te houden met de leden. En ook gemeenteleden houden zo onderling contact. Een kaartje sturen naar gemeenteleden is mooi, persoonlijk afgeven is beter, mensen hebben behoefte aan contact. Blijdschap is er dat in de kerkdiensten weer een groep gemeenteleden aanwezig mag zijn. En voor catechisaties die goed gevolgd worden. Met dankbaarheid wordt ook het 50-jarig ambtsjubileum van ds. Van der Kamp genoemd.

De bezetting van de kerkenraad is soms lastig, een andere organisatiestructuur kan soms helpen. In sommige gemeenten wordt de hulp van jongerenwerkers of pastoraal werkers ingezet. Nadeel zou kunnen zijn dat de urgentie van het beroepingswerk af zou kunnen nemen.

Ook wordt gesproken over de preekvoorziening, de datum van invulling schuift steeds verder naar voren. Twee keer per jaar krijgen vacante gemeenten de gelegenheid om preekbeurten door studenten aan te vragen. Als de preekvoorziener daar op wacht blijft hij/zij zitten met een aantal openstaande zondagen. Als de preekvoorziener begint met invullen van het rooster is de kans groot dat er geen ruimte meer is voor de studenten. De preekvoorzieners van niet vacante gemeenten krijgen vaak in juni de vrije zondagen van hun predikant door, zij zullen dus geregeld achter het net vissen. Het zou handig zijn als predikanten wat later hun zondagen voor het volgende jaar zouden invullen en als daarvoor een gemeenschappelijke datum zou komen.

Broeder H. Kats, penningmeester van de classis, heeft aangegeven graag te willen stoppen met zijn werk. Hij is ongeveer twintig jaar onze penningmeester geweest. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en krijgt een bos bloemen. Broeder R. Jacobs is bereid gevonden om hem op te volgen, daar zijn we dankbaar voor.

Het moderamen stelt voor om de najaarsvergadering aan het eind van de middag te laten beginnen en na een maaltijd tijd te nemen voor een gesprek over wat is Christelijk Gereformeerd, waarom zijn we dat, hoe houden we elkaar vast? Het doel is een gesprek om te zoeken naar wat we gezamenlijk hebben. De vergadering staat positief tegenover dit initiatief. Het idee om op een middag en een avond te vergaderen wordt afgewezen. Er zal dus naast de reguliere classisvergadering een extra avond worden belegd.

ds. J. W. Moolhuizen, Hoogeveen

A. Oosting-Vedders, Dedemsvaart


Commentaar

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...

 • Vliegen 2021-06-04 17:37:06

  Heerlijk! Aan alles is te merken dat de zomer er aan komt. Alhoewel, de temperatuur is dit...

 • Wat is waar? 2021-05-21 17:29:58

  De laatste tijd is er nogal wat te doen over wat wáár is en wat niet. We worden geconfronteerd met wat...

 • Afstand 2021-05-06 13:49:57

  Een crisis werkt als een spotlight. Het laat zien wat er vooraf al was en vergroot dat uit. En hoe...