Waarin onderscheidt zich gierst van andere graansoorten en wat kan je ermee doen? Hoewel gierst al sinds de verre oudheid wordt verbouwd en dus gebruikt, is het in Nederland redelijk onbekend als voedingsmiddel. Een belangrijke eigenschap is dat het glutenvrij is en het heeft volgens de overlevering verschillende medicinale eigenschappen. Het is rijk aan magnesium en fosfor, antioxidanten én aan vezels. Daarom is het goed voor het hart, de darmen, de galwegen, de aderen, enzovoort. Door de invoering van buitenlandse gerechten kennen wij het nu als bijvoorbeeld couscous.

In de Bijbel komt het woord ‘gierst’ slechts eenmaal voor en wel in het boek Ezechiël, waar de Heer een bizarre opdracht aan Ezechiël geeft. Hij is in ballingschap in het land van de Chaldeeën en wordt door de Heer geroepen via een visioen. God stelt hem aan als wachter over de Israëlieten. Hij moet hen waarschuwen. Het voert te ver om het hele vierde hoofdstuk weer te geven, maar in vers 4 lezen we dit: ‘Je moet tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst  en spelt bij elkaar in een pot doen en er brood van bakken; dat is wat je de driehonderdnegentig dagen dat je op je zij ligt te eten zult krijgen.’ Ezechiël moet boete doen voor Israël om zo het volk tot inkeer te brengen.

Een zware taak, zowel geestelijk als lichamelijk, die Ezechiël gehoorzaam uitvoert. Om welke reden Ezechiël juist dit recept krijgt is niet bekend. Het is weliswaar vezelrijk en heel gezond, maar verder heeft het geen geestelijke betekenis. Wel wordt de uitleg gegeven voor de bereiding van de gerstekoek, zoals beschreven in vers 12. Deze moet op menselijke uitwerpselen worden gebakken. De onreinheid van deze bereiding staat symbool voor de tijd die Jeruzalem zal moeten doorbrengen bij andere volken. God straft zijn volk omdat het zijn geboden heeft vertrapt. We kennen de geschiedenis en mogen ervan leren. Gods geboden zijn goed voor ons en door ons eraan te houden is het leven goed. Voor onszelf en voor anderen.

Nel Noppe, Leeuwarden


Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...