De auteur van dit boek, oud-politieman en als evangelist verbonden aan de IZB, geeft in dit boek handvatten om de kerk van nu op de 'eerste' gemeente uit het Nieuwe Testament te laten lijken. Zijn gedrevenheid en enthousiasme zijn aanstekelijk, je hebt het boek zo uit. 

 

Zijn centrale stelling is dat 'het gemeenteleven en het dagelijkse leven van christenen twee aparte domeinen zijn geworden waardoor de doorwerking van het Evangelie van Jezus wordt belemmerd'. In vijf hoofddelen laat Grijzenhout in verschillende hoofdstukken zien wat nodig is voor de huidige kerk en hoe je dat zou kunnen aanpakken. Alleen vraagt het boek mijns inziens om een nog concretere uitwerking. Hoe kan je dan het gewone leven en het gemeenteleven (nog meer) laten samenvallen? 

 

Jurrian Oosterbroek, Dronten

 

Nico Grijzenhout, Vitaal gemeente-zijn, Lessen uit de praktijk van de nieuwtestamentische gemeenten, KokBoekencentrum: Utrecht 2021, 144 blz. € 15,99, ISBN: 9789043536073

 

 


Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...