John Goldingay, afkomstig uit Groot-Brittannië, emeritus-hoogleraar Oude Testament aan het Fuller Theologisch Seminarie in Pasadena, Californië, USA, heeft een hele serie boekjes geschreven waarin hij de boodschap van het Oude Testament op een eenvoudige manier uitlegt. Dat geldt ook van de beide deeltjes die nu voor mij liggen. Het zijn geen boeken die heel diep graven, en toch is merkbaar dat Goldingay de dingen die hij zegt baseert op gedegen studie. Dat is ook te verwachten want naast deze (als ik het zo mag zeggen) populaire boekjes heeft hij ook heel gedegen theologisch werk op tafel gelegd waarin hij diepgaande exegese pleegt van de Bijbelse teksten.

Het mooie van deze boekjes is dat ze je helpen om de teksten uit het Oude Testament te lezen (heel bewust neemt Goldingay de hele Bijbeltekst van de Bijbelboeken die hij behandelt op) waarbij lijnen naar vandaag getrokken worden. Dat gebeurt vooral door wat Goldingay er omheen vertelt: dat zijn soms heel persoonlijke verhalen, die vervolgens belicht worden vanuit de Bijbeltekst. Dat Goldingay daarbij het Oude Testament dichtbij probeert te brengen is alleen maar te waarderen. Het is immers dat Oude Testament (of misschien zoals Goldingay graag zelf aangeeft, het Eerste Testament) dat voor Jezus en voor de vroege kerk het Woord van God was. Daarin ontdekten ze Gods bezig zijn met hen, en met de wereld. Het waren de Schriften waaruit zij leefden. En het is de moeite waard ook vandaag die Schriften te blijven lezen. Natuurlijk, er is meer te zeggen dan wat Goldingay in deze boekjes naar voren brengt. Maar dat neemt niet weg dat dit boekjes zijn die het waard zijn gelezen te worden: ze laten zien dat het Woord van God voor iedereen is, en dat – als je luistert met een open hart – het ook iedereen wat te zeggen heeft. 

 

Jan van ’t Spijker, Hoogeveen

 

 

John Goldingay, Jesaja voor iedereen,  Uitgeverij Van Wijnen: Franeker 2021, 332 blz., € 17,95, ISBN 978 9051 945140

John Goldingay, Jeremia voor iedereen, Uitgeverij Van Wijnen: Franeker 2021, 314 blz., € 17,95, ISBN 978 9051 945157


Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...