in het verzorgingshuis

 

Nog even terug. Het leek lange tijd goed te gaan, maar in de winter van 2020/2021 kregen we in ons verzorgingshuis, waar ik als geestelijk verzorger werkzaam ben, te maken met twee nare corona-uitbraken, wat een tiental bewoners het leven kostte. Grote druk kwam er in die tijd op het personeel te staan.

 

 

Van hen werden er ziek, en die er nog waren moesten invallen voor hun zieke collega’s. In hun zorgwerkzaamheden moesten zij voortdurend wisselen van beschermende kleding. Een benauwde zaak. En vooral een verdrietige tijd met een grote impact op alle betrokkenen!

 

Gevaccineerd

Gelukkig ligt die tijd achter ons en mogen we ons al weer een lange poos verheugen over aangenamere woon-, werk- en leefomstandigheden. We zijn gevaccineerd en blijven bovendien voorzichtig met bezoekersaantallen en met de anderhalve-meterafstand van elkaar. Wanneer die niet gehandhaafd kan worden dragen we een mondkapje. Tenminste, zo is het nu ik dit stukje schrijf.

Als geestelijk verzorger deed ik in eerste instantie ook mee met de oproep van minister-president Rutte e.a. om thuis te werken, maar dat  ‘voorrecht’ werd me niet lang gegund. Bewoners en zorgmedewerkers gingen me missen zo bleek uit een reactie van onze directeur. Daarom zocht ik mijn werkplek weer op en hield me aan de afgesproken regels. Op bezoek nam ik de nodige afstand in acht en waar dat niet mogelijk was deed ik een mondkapje op.

Grote bijeenkomsten als kerkdiensten en zangavonden vonden sinds de lockdown van voorjaar 2020 al niet meer plaats. Vrijwilligers raakten door de afwezigheid van dergelijke activiteiten behoorlijk uit beeld. Enkele kleine groepsbijeenkomsten mochten zo nu en dan nog plaats vinden, maar ook weer op afstand van elkaar en zo nodig met mondkapjes op. En zingen was in het geheel niet toegestaan.

Zoals gezegd is het  gelukkig allemaal wat versoepeld. Ik ben gaandeweg de coronatijd daarom begonnen met huiskamerbijeenkomsten onder de titel Bijbeluurtje.

Elke afdeling, dat zijn er vier in Maarsheerd te Stadskanaal en één in Beukenhof te Musselkanaal, heeft een huiskamer waar bewoners samen worden gebracht die extra zorg nodig hebben om de dag door te komen.

 

Bijbeluurtje

In mijn werkzame tijd bij BCM heb ik de bewonerspopulatie enorm zien veranderen van ouderen met bij wijze van spreken een auto voor deur naar dementerende en alleroudste bewoners. We hebben door alle ontwikkelingen heen ondertussen twee afdelingen met dementerende bewoners en twee afdelingen met alleroudste bewoners. Onze oudste bewoner wordt binnenkort 104.

Zoals gezegd kom ik op de huiskamers waar de bewoners extra zorg ontvangen volgens een samengesteld rooster met een Bijbeluurtje. Dan laat ik enkele liederen horen die ik via muziekus.nl op mijn iPad heb gedownload en die stream ik dan via een bluetoothspeaker, omdat luisteren het devies is nu we nog niet zingen. In deze settingen is dat beter van niet, omdat we te dicht bij elkaar zitten. Ik lees een toepasselijk gedeelte uit de Bijbel en heb enkele gedichten die ik voordraag.

Zulke uurtjes worden door de bewoners gewaardeerd, wat ik regelmatig mag horen. Fijn dat zoiets toch weer kan om elkaar te bemoedigen met een Woord, een lied, een gedicht en met gebed.

Ook zijn er weer de eerste kerkdiensten gehouden. Plaatselijke kerken worden nog niet uitgenodigd om een dienst in huis te beleggen, ook vindt de zondagavondzang nog niet plaats omdat deze groepen al gauw te groot kunnen worden. Daarom enkele kleine kerkdiensten op maandagmiddagen. Ook hier geldt voorzichtigheid als regel één. Vandaar dat we in de zaal van het restaurant op royale afstand van elkaar zitten, we zingen niet al teveel en vrijwilligers halen en brengen de bewoners met een mondkapje op.

Mooi is het om elkaar ook op deze manier weer rond het Woord van onze God te mogen ontmoeten!

 

En wat de toekomst verder zal brengen, we wachten rustig af. Misschien kan dan weer eens wat op de bijgaande foto staat afgebeeld! Gelukkig weten we in het geloof dat er Eén is, Die regeert.

Bij Hem zijn we veilig.

Voor tijd en eeuwigheid.

En dat om Jezus’ wil.

 

Jurjen Huisman, Stadskanaal

 

Ds. J. Huisman is geestelijk verzorger van BCM Stadskanaal/Musselkanaal

 

 

 


Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...