Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken  organiseren we  elk jaar vakanties voor mensen met een beperking. We richten ons op broeders en zusters met een lichamelijke handicap, aangeboren of verworven, maar evengoed en evenveel op ouderen die een hulpje nodig hebben. Die hulp wordt geboden door vrijwilligers, verzorgenden en verpleegkundigen, een arts en een predikant. We zijn een soort CGK variant op de vakanties van De Zonnebloem.

 

 

In coronatijd konden onze vakanties geen doorgang vinden. Hoe jammer was dat!

Dit jaar maken we een doorstart met in juni een 25+ week in groepsaccommodatie ’t Kaemke in De Lutte en in december een week in het Nieuw Hydepark in Doorn.

 

We hopen van harte dat we in 2023 ook weer een week op de Prins Willem Alexander kunnen aanbieden. We weten dat het een enorme teleurstelling is dat de reis die we met ‘de boot’ gepland hadden niet door kan gaan. Maar we richten de blik al op DV volgend jaar en gaan er dan weer een prachtige vaarweek van maken. Dit jaar dus twee vakantieweken, in De Lutte en in Doorn. De voorbereidingen zijn in volle gang. We willen u graag een indruk geven van  de RLG vakantieweken en interviewden daarom een vrijwilliger en een gast.

 

De vrijwilliger, Jan Bargboer

 

Jan, hoe ben jij bij de RLG betrokken geraakt?

Dat is een leuk verhaal. Ik was diaken van de CGK in Sneek. Op een gegeven moment werd ik gebeld of wij als Sneek een programma konden organiseren voor de gasten van de Prins Willem Alexander. Dat hebben we toen gedaan met een schoolklas. De kinderen hebben er een project van gemaakt. Ze maakten een route door de stad en bedachten leuke dingen om te doen. ’s Avonds hadden we de stadsdichter van Sneek aan boord. Het was een groot succes. Al snel kwam de vraag vanuit de RLG of  ik het jaar daarna de vakantieweek met de Prins Willem Alexander wilde organiseren. Omdat ik een drukke baan had als wethouder van Sneek heb ik dat gedaan met mijn inmiddels overleden vriend Gerard Favier. Hij is ook jaren mee geweest. 

 

Je ging al zeven jaar mee, dat geeft wel aan dat je dit vrijwilligerswerk graag doet. Kun je ons daar iets over vertellen?

Tja, vrijwilligerswerk zit bij mij in de genen. Ik was en ben altijd bereid om vrijwilligerswerk op te pakken. Zowel in de kerk als in de stad Sneek. Op dit moment ben ik vrijwilliger bij de Vereniging Oranje Sneek, Duurzaam Vervoer Sneek, Folkkoor Rolling Home, ik ben pastoraal medewerker bij ons in de kerk en zo zijn er nog wel een paar dingen te noemen. Ik heb  een vrouw en vier kinderen waarvan er nog een bij ons thuis woont. Ik werk momenteel als applicatiebeheerder bij Jeugd Hulp Friesland in Leeuwarden.

 

Zou je ons een typering kunnen geven van de RLG  gasten? 

De meesten wonen in een verpleeghuis of in een aanleunwoning, en zijn lid van een CGK-kerk. Als er nog een partner is, kan die natuurlijk ook mee. Het is voor hen ook vakantie. Lekker genieten van alle zaken die georganiseerd worden, even  zonder de zorg voor je eigen partner, daarvoor gaan er vrijwilligers mee. Het is een trouwe groep gasten. Sommige mensen gaan  al vele keren mee met  de Prins Willem Alexander of naar het Nieuw Hydepark in Doorn. Mensen gaan mee om een week te genieten van elkaar, van Gods woord etc. Daarnaast is er ook een vakantieweek met  jongeren (25+) met een lichamelijke beperking.

 

 

Waar haal jij al die jaren voldoening uit?

We proberen zo veel mogelijk dingen te organiseren die onze gasten leuk vinden.

De vrijwilligers die meegaan stellen de gast voorop. Alles voor de gast! Een knipoog, een hand op de schouder, een gesprekje of een kopje koffie met wat lekkers erbij. Zorgen dat het de gasten  aan niks ontbreekt. Daar doe ik het voor en de andere vrijwilligers ook! 

 

Dank je wel Jan, we hopen met jou dat de doorstart van de RLG succesvol wordt.


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...