Ineens was zij daar. Voor het raam van mijn studeerkamer. Een grote, dikke kruisspin. Druk doende met de zilveren draden uit haar lijf. Spinnend in haar web. Vol bewondering heb ik een tijdje naar die ijverige spin zitten kijken. Wat een bedrijvigheid. Wat een energie. Wat een vakmanschap. Natuurlijk, ik weet het... ook een spin moet de winter kunnen overleven. De volgende dag was het schouwspel nog veel mooier. Je begrijpt het al... het had die nacht gevroren en het spinrag was bedekt met het bevroren vocht uit de lucht. En toen kwam de ochtendzon op de witte rijp. Wat kan de natuur geweldig mooi zijn als je er oog voor hebt. Ik las over spinnen in het blad van Natuurmonumenten. Hoe fascinerend het vernuft is van hun vangmethoden. Dat gaat van een vermomming als bloemblaadje... tot het rondslingeren van een kleefdraad met een balletje eraan.

 

Neem nu die kruisspin voor mijn studeerkamerraam. Van alle webwevers is zij één van de meest getalenteerde. Een kruisspin beschikt - zo las ik - over zes spintepels op haar achterlijf. Met elkaar kunnen die spintepels verschillende soorten draden spinnen. Dikke, staalsterke constructielijnen waarmee de bouw van het webwiel begint. Maar ook van die dunne draden waarmee zij de spáken van haar wiel spint. En een heel lange, kleverige draad spant de kruisspin tenslotte spiraalsgewijs over de spaakdraden. Zo weeft de kruisspin op vakkundige wijze haar web. Zo kan zij de winter overleven. Zo speelt de kruisspin haar rol bij het in toom houden van de overmacht aan muggen

en vliegen. Over spinnen gesproken. Wist je trouwens dat huis-tuin-en-keukenspinnen nogal ‘spinnig’ zijn? Wist je dat ze niet verder kunnen kijken dan acht centimeter ver? Een spin voelt wel elke trilling in haar web. Elk zuchtje lucht dat langs de haartjes op haar lijf en poten strijkt. Een beetje griezelig, maar vooral fascinerend. Maar wees niet bang. Een huis-tuin-en-keuken spin heeft nog nooit een mens kunnen zien. Wat verder ligt dan acht centimeter behoort voor haar tot een andere wereld. Wat verder ligt dan acht centimeter is voor haar onbekend. De wereld van een spin beperkt zich tot de ruimte van slechts enkele vierkante centimeters. Al het andere laat zij aan dromers over.

 

Wij mensen zijn net als spinnen. We zetten onze levensdraden uit. De draad van onze opleiding, de draad van onze carrière. De draad van ons huwelijk, de draad van onze gezondheid. Al die draden vormen ons levensweb. In het web van ons leven vangen we die dingen... die we dagelijks nodig hebben. Zo proberen we te overleven.

 

Maar hoe ‘spinnig’ zijn we daarbij? Zijn we - net als die huis-tuin-en-keukenspin - ook zo beperkt in ons kijkvermogen? Zien we alleen maar de kleine wereld om ons heen? Er zijn mensen - ook gelovige mensen - die dag-in-dag-uit in hetzelfde web van hun leven ronddraaien. Verder kijken dan dit aardse bestaan kunnen ze niet.

Zij zijn net als die mensen waarover Paulus schrijft in de Bijbel in zijn eerste brief aan

de gemeente van Korinthe. Mensen - 2000 jaar geleden - die met dezelfde vragen rondom dood en leven zijn blijven zitten als velen vandaag de dag. Ze zijn weliswaar tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Nog niet zo lang geleden is dat gebeurd. Ze geloven in de vergeving van hun zonden door het bloed dat Christus Jezus als een offerlam heeft gegeven.

Ze geloven ook in zijn opstanding uit de doden en zijn terugkeer naar de hemel. Maar ze zijn blijven zitten met vragen over hun eigen opstanding. Dat is een geloofspunt waar ze moeite mee blijven houden. Ze kunnen immers niet verder kijken dan dit aardse bestaan. Aan hen en aan ons schrijft de apostel Paulus in zijn brief: Als wij alleen voor dít leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenwaardigste mensen die er zijn.

Het is trouwens boeiend om te lezen hoe Paulus er in dit hoofdstuk in de Bijbel alles aan doet om ook ‘spinnige’ gelovigen binnen te brengen in het grote geheim van de opstanding uit de doden.

De dood - sinds Pasen is zijn rol uitgespeeld. Jezus leeft, en wij met Hem! Hij is de eersteling - de baanbreker - de vooroploper. En wij, wij zullen Hem volgen. Dwars door de dood naar een eeuwig leven met God. Wees daarom niet zo ‘spinnig’. En kijk verder dan dit beperkte aardse leven.

 

ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden


Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...