Bonhoeffer over christelijk handelen

 

Zondig dapper, met dit aan Luther ontleende citaat, typeert dr. Edward van 't Slot het werk van Bonhoeffer. Deze Duitse theoloog (bijna kerkvader) die vooral vlak voor en in de Tweede Wereldoorlog boeken schreef kan op steeds meer belangstelling rekenen. Verschillende biografieën zijn de afgelopen jaren over hem verschenen en ook zijn eigen werken vinden nog steeds gretig aftrek. In Dronten zijn we met een groepje gemeenteleden bezig om het werk 'Navolging' van Bonhoeffer met elkaar te lezen en te bespreken. Erg zinvol en mooi!

Van 't Slot werd van verschillende kanten gevraagd om op te schrijven wat hij van Bonhoeffer geleerd heeft in de loop der jaren en wat we vandaag de dag aan zijn denken kunnen hebben. Het meest centrale is voor hem dat 'we de moed vatten om beslissingen te nemen. Weg van alle getob (…) naar de ruimte van het handelen’.

Voor Bonhoeffer is genade een centraal begrip, dat laadt hij in een college over Psalm 119 als 'toewending van God'. Een prachtig citaat: 'Het is voor God blijkbaar niet om het even wie wij zijn en wat wij doen: het doet er alles toe. Hij is erop betrokken. Dat Hij de weg wijst, is geen harde eis, geen bemoeizucht, geen dreigende realiteit. Het is liefde, genade'.

Van 't Slot geeft in dit boek een inkijk in zijn reis met Bonhoeffer. Dat levert prachtige hoofdstukken op over 'discipelschap', 'religieloos christendom', 'vroomheid' en 'politieke verantwoordelijkheid'. Het is een vrij gecomprimeerd boek, het is geschikt om te bestuderen en erop te kauwen en het kan erg goed gebruikt worden als inleiding op het werk van Bonhoeffer, met name op het in de praktijk brengen van het christelijk geloof.

 

Jurrian Oosterbroek, Dronten

 

E. van 't Slot, Zondig dapper, Bonhoeffer over christelijk handelen, KokBoekencentrum: Utrecht 2019, 128 blz., € 16,99, ISBN  9789023950868


Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...