Ieder mens is in het leven op zoek naar het goede. We verlangen allemaal naar heelheid. En in onze zoektocht daarnaar laten we ons als mensen over het algemeen inspireren door dezelfde zaken. Tom Wright heeft dat gegeven uitgewerkt. Hij stelt dat het echo’s zijn van een stem die goed is. Die ons allemaal aanspreekt. We zijn allemaal op zoek naar vervulling en de wegwijzers die we daarvoor kunnen volgen staan centraal in dit boek. Het gaat om gerechtigheid, liefde, spiritualiteit, schoonheid, vrijheid, waarheid en macht. Allemaal zaken die ons een weg wijzen naar een zinvol bestaan. Maar in deze gebroken werkelijkheid wordt er eigenlijk altijd op een verkeerde manier gebruik van gemaakt. De wegwijzers zijn gebroken. Hoe helpen ze ons dan toch de weg te wijzen? Dat kan als we er als het ware iets bij lezen. Tom Wright helpt ons daarbij en wijst de weg in dat leesavontuur.

 

In dit boek komen de zeven genoemde wegwijzers stuk voor stuk aan bod. Ze staan dan niet op zichzelf, maar worden bezien en beschreven vanuit het evangelie naar Johannes. Vooral in de langere gesprekken die Jezus voert in dat evangelie is veel te vinden dat ons kan helpen om die wegwijzers op de juiste manier te zien en te gebruiken. Want er is een duidelijke overeenkomst tussen de manier waarop wij de mist ingaan met die wegwijzers aan de ene kant en de manier waarop Jezus Christus de dood in ging aan de andere kant. In dat proces ging zoveel mis – daar werd de gebrokenheid van al die wegwijzers op een schokkende manier duidelijk. Maar in de woorden van Jezus en in het werk dat Hij deed kunnen we juist iets van herstel van die wegwijzers vinden. Want de wegwijzers blijven – ook als ze gebroken zijn – verwijzen naar God. Helemaal als Jezus’ volgelingen zich inzetten voor het juiste gebruik ervan. Het verhaal van Jezus levert een nieuw kader om de wereld te begrijpen en te zien hoe God alles zal doen om de dingen recht te zetten. Hij roept ons om mee te doen. Hij zendt ons erop uit.

 

In die tocht door deze wereld kan dit boekje een belangrijke rol spelen. Het helpt je om de wegwijzers te herkennen, maar ook om het juiste gebruik te waarderen en zelf in de praktijk te brengen.

 

Wouter Moolhuizen, Hoogeveen

 

Tom Wright, Zeven wegwijzers. Gerechtigheid, liefde, spiritualiteit, schoonheid, vrijheid, waarheid, macht, Uitgeverij Van Wijnen: Franeker 2021, 240 blz., € 22,50, ISBN 9789051945904

 


Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...