Vanuit de redactie werd ons de vraag gesteld, hoe wij invulling geven aan de start van het nieuwe seizoen. Graag nemen we u hierin mee. Voordat we onze invulling van deze zondag met u delen, zullen we onszelf, de gemeente Hattem, kort voorstellen.

 

Wie zijn wij?

De Veste in Hattem heeft een aantal kenmerken, die meespelen om invulling te geven aan een startzondag. Dat is allereerst dat wij een streekgemeente zijn. Onze leden wonen aan beide kanten van de IJssel;  een deel van de leden is woonachtig op de Noordoost-Veluwe en het andere deel in Zwolle. Een ander aspect is dat wij een relatief kleine gemeente zijn.

 

Invulling startzondag

De afgelopen jaren is onze gemeente behoorlijk ‘verjongd’ en zijn we in een groeifase terecht gekomen. Dit leidde tot de vraag: hoe vul je dan zo’n startzondag? Deze vraag hield ons als kerkenraad bezig. Daarnaast noopten de coronamaatregelen ons ertoe er op een creatieve manier mee om te gaan.

Het idee dat we kregen, is eigenlijk niet nieuw. Zelfs in de Bijbel heeft men dit al gedaan, namelijk gezamenlijk een maaltijd houden.

 

De invulling van zo’n zondag is als volgt: We beginnen onze zondag zoals we gewend zijn, met een reguliere dienst om half tien, in de wetenschap dat, waar twee of drie in Zijn naam bijeen komen, de Here Jezus in het midden wil zijn.. We kiezen de startzondag wel op een bijzondere zondag, namelijk wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren. Als gemeente vieren wij het Heilig Avondmaal, daarna komen de kinderen terug van de kindernevendienst en dan wordt het kindermoment gehouden. Na dit moment onderbreken we de dienst. Dan is er ruimte voor koffiedrinken (met wat lekkers erbij) en ontmoeting. Het onderlinge samenzijn is hierin belangrijk.

 

Intussen wordt de kerkzaal klaargemaakt om daar – na het koffiemoment – met elkaar te kunnen gaan eten. Dit doen wij aan twee lange tafels. Op die tafels worden dan de broodjes en salades klaargezet, en pannenkoeken voor de kinderen. De soep, die inmiddels warm is gemaakt, wordt opgediend als iedereen zit. Zo beginnen we dan aan de gezamenlijke maaltijd: jong en oud samen.

 

Nadat iedereen heeft gegeten, pakken we de draad van de dienst weer op. Dat wil zeggen: we beginnen met het zingen van een lied, waarna we de Here danken en bidden en nogmaals zingen. We sluiten deze ‘verlengde’ dienst af met de zegen, die de predikant ons meegeeft.

 

Tot slot

We hebben dit in 2021 voor het eerst gedaan, en kregen hierop veel positieve reacties. Daarom willen we komende september de startzondag ook weer op deze manier vormgeven.

 

Samen mogen we gemeente van onze Here Jezus Christus zijn. En daarin hebben we allemaal, groot en klein, een plaatsje. Zo mogen we leven onder Zijn zegen en leven uit Zijn genade.

 

Bert Michelsen, Hattem


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...