Elke tweede zondag van september organiseren wij in de gemeente de startzondag, dé start van het nieuwe kerkseizoen. Met een commissie van vier leden verzorgen wij de gezinsdienst in de ochtend en dit jaar ook de jeugddienst in de middag.

 

De gezinsdienst is met name gericht op de jongere kinderen en we proberen er echt een feest van te maken. Buiten verwelkomen we de gemeenteleden met vrolijke vlaggen en ballonnen. Binnen in de kerk hangen werkjes die de kinderen hebben gemaakt in de kindernevendienst in de weken voor de startzondag. Tijdens beide diensten worden onderdelen ook door kinderen en jeugd verzorgd; denk aan de wet voorlezen en de schriftlezing. Na de gezinsdienst is er ook tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie of thee en door gemeenteleden gemaakte baksels. Dit maakt de startzondag echt speciaal en markeert zo het startschot van het nieuwe kerkseizoen.

 

Dit jaar organiseren wij ook de jeugddienst. We hopen zo ook de jeugd te bereiken en te stimuleren om naar de kerk te komen om over onze God te horen en voor Hem te zingen. Doordat veel kerkelijke activiteiten op een lager pitje lagen door corona is de verbinding met de kerk voor de jeugd ook minder geworden. Juist in deze leeftijdsfase gebeurt er veel en hopen we als kerk een basis te kunnen vormen waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

In de jeugddienst kiezen we duidelijk voor een andere liturgie dan in de gezinsdienst en is er een muziekcombo.

 

De zaterdag vóór de startzondag hebben we een gemeente-BBQ en kan er in de middag meegedaan worden met een activiteit. Dit jaar wordt er een stadswandeling georganiseerd door onze Hanzestad Hasselt of kan er meegedaan worden aan een puzzeltocht.

We zijn erg dankbaar dat dit weer mogelijk is!

 

Elk jaar zo rond mei/juni begint onze commissie met het voorbereiden van de startzondag. We gebruiken daarvoor de themamap van de CGJO. Dit maakt het voorbereiden inhoudelijk een stuk eenvoudiger en kunnen wij ons met name met praktische zaken bezighouden. Omdat wij een vacante gemeente zijn is het elk jaar eerst uitzoeken welke dominee bij ons op het rooster staat voor de startzondag. We zoeken daarna contact met de dominee en stellen de liturgie voor. In de themamap staan suggesties voor liederen, hieruit kiezen wij liederen die passen bij onze gemeente en bij de schriftlezing en houden we rekening met liederen die we het jaar daarvoor hebben gezongen. Zo proberen we er elk jaar een unieke dienst van te maken. Dit jaar voelt het toch wel speciaal, corona is wat meer op de achtergrond en hopelijk brengt dat veel mensen weer op de been richting de kerk!

 

Commissie startzondag Hasselt


Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...