Paulus kennen we wel, maar hoe zit het met de mensen om hem heen? Wie waren ze en wat weten we van hen? In deze rubriek maken we kennis met mensen met wie Paulus in zijn leven zoal te maken heeft gehad. We beginnen met zijn ouders.

 

Veel weten we niet over hen. We weten wel waar ze woonden, namelijk in Tarsus, maar niet hoe ze heetten. Volgens Handelingen 23, 16 hadden ze een dochter en een kleinzoon, de neef van Paulus die hem op de hoogte bracht van de samenzwering die tegen hem beraamd werd. In Tarsus was de textielindustrie een  belangrijke bedrijfstak, waar geitenwol verwerkt werd tot allerlei producten, vooral tenten. De kans is groot dat de vader van Paulus tentenmaker was en dat Paulus dat beroep van hem geleerd heeft.

 

Paulus is dus in Tarsus geboren. Hij is wel van Joodse afkomst, hij is ook besneden, net als alle Joodse jongens. Tarsus ligt in Cilicië, het huidige Turkije. Zijn ouders woonden daar al langere tijd. Ze waren Romeins burger en burger van Tarsus. Een Romeins burger mocht geen onterende lijfstraffen, zoals zweepslagen of geseling, en geen onterende doodstraf, zoals kruisiging, ondergaan. Ook mocht zo iemand niet in de boeien geslagen worden voor er een rechterlijke uitspraak was. Hij had bovendien het recht om in hoger beroep te gaan bij de keizer. Die rechten kreeg je niet zomaar, ze moeten tot de meer geziene burgers behoord hebben. Paulus erfde die rechten van zijn ouders.

 

Paulus zegt van zijn vader dat die een farizeeër was, Paulus is dus ook opgevoed als farizeeër. Hierin was hij heel ijverig. Hij kende de Schriften, het Oude Testament. Zijn ouders hebben ongetwijfeld veel bijgedragen aan de toerusting van hun zoon, waardoor hij zijn taak als heidenapostel kon uitvoeren. Hij sprak Grieks en wist ook alles van de denkwijze van de Romeinen. Ook kende hij de wereld om hem heen, bijvoorbeeld die van de sport. Zo kon hij iedereen in de wereld van toen aanspreken in zijn of haar eigen taal en kon hij ‘de Grieken een Griek en de Joden een Jood zijn’.

Of zijn ouders nog leefden na zijn bekering weten we niet, maar de broeders in Jeruzalem sturen hem na zijn bekering wel naar Tarsus. Daar was hij blijkbaar veilig.

 

Volgende keer: Gamaliël

 

Janneke van der Molen, Bierum

 

 


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....