Ruimt twintig jaar geleden kwam dit boekje voor het eerst op de markt. Een boek voor ambtsdragers, bezoekzusters of gewoon gemeenteleden; voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij het pastoraat. Omdat het boek in een grote behoefte voorziet, verscheen in 2021 een nieuwe, herziene druk.

Nu is de inhoud weer up-to-date. Het boek is geschreven vanuit PKN-achtergrond, maar natuurlijk ook goed bruikbaar voor CGK’ers. Het blijkt een goed boek voor wie voor het eerst bevestigd wordt als diaken of ouderling. De lezer krijgt een inkijkje in het huisbezoek. Wat moet je zeggen en welke vraag stel ik wel en niet? Hoe moet je luisteren? Dijkstra gaat onder andere in op pastoraat bij zieken en mensen in rouw. Al lezend krijg je heel wat praktische handvatten mee om te gebruiken in de praktijk van het pastoraat.

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela

Nynke Dijkstra-Algra, Pastoraat voor iedereen. Praktische adviezen voor de gemeente. KokBoekencentrum Utrecht, 2021, 127 blz., €  13,99, ISBN 9789043537728


Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...