Ruimt twintig jaar geleden kwam dit boekje voor het eerst op de markt. Een boek voor ambtsdragers, bezoekzusters of gewoon gemeenteleden; voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij het pastoraat. Omdat het boek in een grote behoefte voorziet, verscheen in 2021 een nieuwe, herziene druk.

Nu is de inhoud weer up-to-date. Het boek is geschreven vanuit PKN-achtergrond, maar natuurlijk ook goed bruikbaar voor CGK’ers. Het blijkt een goed boek voor wie voor het eerst bevestigd wordt als diaken of ouderling. De lezer krijgt een inkijkje in het huisbezoek. Wat moet je zeggen en welke vraag stel ik wel en niet? Hoe moet je luisteren? Dijkstra gaat onder andere in op pastoraat bij zieken en mensen in rouw. Al lezend krijg je heel wat praktische handvatten mee om te gebruiken in de praktijk van het pastoraat.

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela

Nynke Dijkstra-Algra, Pastoraat voor iedereen. Praktische adviezen voor de gemeente. KokBoekencentrum Utrecht, 2021, 127 blz., €  13,99, ISBN 9789043537728


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....