Dit boek met meditaties over het bijbelboek Job is op een bijzondere manier ontstaan. In de tijd dat Paul Visser en Johan Visser beiden predikant waren van de Noorderkerk in Amsterdam hebben ze een prekenserie gehouden over het bijbelboek Job. Tot hun verbazing ontvingen ze enige tijd later een boek met deze uitgewerkte preken. Een broeder uit Rijssen had de preken beluisterd en ze op schrift gesteld. Zo kwam van het een het ander. De preken werden omgewerkt tot dertig overdenkingen. Iedere overdenking sluit af met een of meerdere vragen. Daardoor is het boekje ook geschikt om te gebruiken als bijbelstudiemateriaal (wellicht dat er dan een aantal vragen bij bedacht moet worden, maar het materiaal biedt daarvoor voldoende aanleiding).

De auteurs laten zien dat Job worstelde met zijn vrienden, maar vooral ook met God. De woorden van Job zijn soms op het scherp van de snede. Maar uiteindelijk wordt Job stil, want dan gaat de HERE spreken. Job krijgt geen antwoorden op zijn vragen, maar ontdekt dat de HERE dwars door alle ellende heen de Levende is. Dat is de hoop van het boek Job. Dat is geen gemakkelijke of goedkope hoop, maar gegronde hoop. Het is de hoop waarover Paulus spreekt in Romeinen 8, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.

Dit mooie boekje biedt geen afstandelijke verhandeling over de vraag naar het lijden in de wereld, maar het laat zien dat geloof ontstaat in de omgang met de Levende die luistert én spreekt. 

 

Albert-Jan Dorst, Surhuisterveen

 

Paul Visser en Johan Visser, Op het scherp van de snede. Praten met Job over lijden en geloven, Utrecht: KokBoekencentrum, 2022, 144 blz., € 17,99, ISBN 9789043538527

 


Commentaar

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...

 • Rustzoekers 2023-07-28 15:09:35

  Veel mensen hebben vakantie en trekken er op uit. Of het nu een fietsvakantie is in Nederland, een...