Voor wie zich bezighoudt met het jeugdwerk binnen de gemeente is er dit jaar een boeiend boek verschenen. Het is de Nederlandse versie van het Amerikaanse onderzoeksrapport Growing Young, verschenen in 2016. Verschillende theologen en kerkelijk werkers zijn aan de slag gegaan om de resultaten van dit onderzoek te vertalen naar de Nederlandse context en toe te passen op onze lokale geloofsgemeenschappen. Wat dit Nederlandse boek uiteindelijk wil bereiken, is dat de gemeente steeds meer op Christus gaat lijken en Hem vertegenwoordigt in de wereld, en dat daarbij wordt geluisterd naar de stem van jongeren als richtingaanwijzers. De nadruk wordt niet alleen op de jongeren gelegd, maar er wordt gezocht naar een goede manier om kerk te zijn met álle generaties. In het boek worden zes kernwaarden geschetst. Het centrum van die waarden is: de boodschap van Jezus serieus nemen.

Daar stromen de andere waarden uit voort: prioriteit geven aan jonge generaties, hart voor jongeren hebben, verantwoordelijkheid geven, een warme gemeenschap vormen en beste buren zijn. De auteurs geven aan dat hierbij niet de wijsheid van de oudere generaties teniet wordt gedaan en naar hen niet meer geluisterd wordt. Nee, maar bekijk de dingen die gebeuren zeker ook vanuit de jonge generatie(s). Bij de behandeling van de hoofdstukken wordt dezelfde opbouw gebruikt: er wordt een Bijbelse onderbouwing gegeven, daarna wordt gekeken naar hoe de kernwaarde in de praktijk kan worden gebracht en tot slot word de lezer uitgedaagd aan de slag te gaan in de eigen context. Is het boek bruikbaar? Ja, mits je er als kerkenraad, jeugdraad en gemeente samen achter gaat staan en je beseft dat het geen ‘snelle oplossing’ is om de kerk te verjongen. Het zal tijd, energie en inzet kosten voor de lange termijn. Daarbij zal voor iedere gemeente het ene meer bruikbaar zijn dan het andere. Het boek kan in ieder geval inspirerend werken en op nieuwe ideeën brengen.

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela

Sabine van der Heijden, Samen jong. Kernwaarden van een kerk met alle generaties. KokBoekencentrum Utrecht, 2022, 158 blz., € 18,99, ISBN 9789043537612  


Commentaar

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...