Dit praktische boekje gaat over duurzaamheid. Verschillende personen worden in dit boek geïnterviewd. Het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier bij dit thema betrokken zijn. Ieder hoofdstuk sluit af met tips voor een duurzaam leven. Aan het einde van het boek worden een drietal suggesties gedaan voor bijbelstudiegroepen. Er zijn vragen te vinden waardoor de hoofdstukken ook besproken kunnen worden in groepsverband.

De titel van het boekje geeft aan dat er een link is met de coronatijd. Dat is ook goed terug te lezen. Het verscheen halverwege 2020 na de eerste coronagolf. De rode draad in dit boekje is dat duurzaamheid geen modeverschijnsel is, maar juist heel sterk verbonden is met het geloofsleven. Alle personen die geïnterviewd worden benadrukken in hun eigen woorden dat het belangrijk is dat we de coronatijd gebruiken om onze levens te veranderen. We moeten gaan van een manier van leven waarin we uitgaan van onze eigen wensen en mogelijkheden naar een manier van leven waarbij we de mogelijkheden van de schepping als uitgangspunt nemen. Dat voorkomt uitbuiting en uitputting van mens, dier en leefomgeving. Heel praktisch kun je dat maken door zelf veel in de natuur te zijn. Door te kijken en erin bezig te zijn ontdek je hoe rijk en gevarieerd Gods schepping is. Maar het leert je ook de grenzen ervan in te zien. Zelf hebben we dat als gezin ook ondervonden met onze verhuizing naar Surhuisterveen. De pastorie in Surhuisterveen beschikt over een mooie tuin. Samen met een broeder uit de gemeente houden we die tuin bij. Daardoor leren we zelf veel over planten, bomen, struiken en dieren. Ook hebben we een gedeelte dat bestemd is als moestuin. Er ging daardoor een wereld voor ons open. Leven van het land is een leven in afhankelijkheid. Dat merk je veel te weinig als je je voedsel in het plastic bij een supermarkt koopt.

Voor ons als gezin kwam de moestuin op het moment dat we in Nederland te maken hadden met de coronatijd. We verhuisden immers in april 2020 naar de pastorie. Daarom kunnen en willen we van harte de oproep van het boekje onderstrepen: het groene normaal! Ik zou zeggen: neem dit boekje eens als leidraad op catechese, bijbelstudiegroepen of op een thema avond. Bij de bijbelstudievragen was het nog wel goed geweest om iets meer inhoud te geven, zodat het ook met recht een studie van de Bijbel genoemd kan worden. Maar dat doet niets af aan het waardevolle en belangrijke wat in dit boekje over duurzaamheid wordt gezegd.

 

Albert-Jan Dorst, Surhuisterveen

 

Alfred Slomp, Het groene normaal. Samen opstaan voor een duurzaam leven. Amersfoort: Plateau, 2020, 135 blz., € 9,99, ISBN 9789058041777;

 


Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...