Onder redactie van ds. P.J. Vergunst is er een nieuwe publicatie verschenen in de Artios-reeks. Het zijn boekjes die vanuit de Bijbel willen toerusten op verschillende thema’s. Deze boekenserie is afkomstig uit de Gereformeerde Bond in de PKN en de auteurs die meewerken aan deze boekjes zijn dan ook predikanten uit deze kerken. Dit boek gaat specifiek in op het kerkenraadswerk en het ambtsdrager-zijn. Dat gebeurt secuur en ook behoorlijk compleet. Het gaat over vergaderen, leidinggeven, huisbezoek, doop en avondmaal, gebed. Maar ook over je eigen voeding: dat je zelf moet leven vanuit de Bron, het belang van persoonlijke Bijbelstudie.

Voor CGK-kerkenraadsleden is het boek aan te raden. Voor startende ambtsdagers, maar ook voor wie al meer ervaring heeft in het ambt. Wel merk je soms dat er vanuit PKN-context geschreven is, bijvoorbeeld in het hoofdstuk dat gaat over het geheel van de kerk, maar daar is wel een mouw aan te passen. Het zou best een optie zijn om dit boekje als leidraad te gebruiken op kerkenraadsvergaderingen. Met Bijbellezing, gebed en telkens (de hoofdlijn van) een hoofdstuk, inclusief gebruikmaking van de gespreksvragen geeft het mooie stof tot opbouw van de kerkenraad. Maar ook individueel is het zeker goed om (verder) te leren over het ambtswerk en al lezend op zoek te gaan naar de vreugde in het ambt.

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela

P.J. Vergunst (red.), Op zoek naar vreugde in het ambt. Heerenveen: Uitgeverij Groen, 2020, 146 p. ISBN: 9789088972614


Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...