Boek met 42 preken van voorganger classis Hoogeveen

 

Voorganger, pastor en theoloog Guus Brand, die decennialang binnen gemeenten in de classis Hoogeveen voorging, is op 5 juni na een periode van ziekte op 88-jarige leeftijd overleden. Tijdens de vergadering van de particuliere synode is ook stilgestaan bij zijn overlijden. In mei kwam een boek uit met preken die hij hield: ‘Preken is prachtig’ (Van Liere Media). “Het zijn echte preken, ooit gehouden in een eredienst,” schrijft hij in het voorwoord. “Het is leesvoer voor geïnteresseerde christenen. Niet diepgravend theologisch, wel, naar ik hoop, bijbels en leesbaar.”

En Guus Brand vervolgt: “Ik heb mij altijd een dienaar van het Woord gevoeld (…) en op de preekstoel voelde ik mij ook zo. Een dienaar. Meer zijn wij predikers niet. Een doorgeefluik, een heraut soms; maar in elk geval namens God en dat wil wat zeggen. ‘Wat verbeeld jij je wel’, heb ik vaak gedacht. Maar vaak voelde ik mij al prekende dicht bij de hemel. Als het maar is tot Gods eer.”

Preken maken is volgens de auteur een avontuur. “Ik wist zelf soms niet waar ik uit zou komen. Ook voor mij was het slot weleens verrassend. Het was flink studeren met woordenboeken en lexicons. En ik heb heel veel gegrasduind in boeken van theologen die het beter wisten dan ik. Toch heb ik altijd gemerkt dat mijn eigen inbreng beslissend was.”

Het boek telt zes preken over de psalmen, zes preken over de Heidelbergse Catechismus, negen preken gerelateerd aan het kerkelijk jaar (Advent, Kerst enz.), tien preken uit het Oude Testament, negen preken uit het Nieuwe Testament, twee preken tijdens begrafenissen en de laatste door Guus Brand gehouden preek ‘Christus is Koning’.

 

Het boek ‘Preken is prachtig’ van Guus Brand kan worden besteld door 15,00 euro over te maken op NL 27 ASNB 0932 6087 28 t.n.v. M.G. Brand-Sikking o.v.v. uw postcode + huisnummer. Het boek wordt dan binnen 14 dagen toegestuurd (het boek kost 12,50 en voor porto rekenen we 2,50 euro).

 


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....