Namens de roepende kerk van Zwolle verzorgde ds. Van Dalen de opening. Vanuit Romeinen 14 komt de kernvraag op ons af, of wij voor Christus willen leven en sterven. We moeten streven naar vrede en opbouw door ons samen te richten op het Koninkrijk van God.

Na benoeming van het moderamen werd de agenda onder de bezielende leiding van preses ds. Oosterbroek behandeld.

Vanwege het plotseling overlijden van quaestor broeder H. Kats konden de financiën niet besproken en gecontroleerd worden. Alle afgevaardigden werden opgeroepen na te denken over een geschikte opvolger van br. Kats.

Het preekconsent van broeder R. Setz kon worden uitgebreid van het ressort van classis Hoogeveen naar het ressort van de Particuliere Synode van het Noorden (art.3.3 KO).

Tijdens bespreking van het rapport van de commissie Geschiloplossing werd ter opvolging van het advies van de GS besloten deze commissie op te heffen en in voorkomende gevallen te verwijzen naar de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing.

Uit een schrijven van de kerk van Rijnsburg, roepende kerk van de Generale Synode, bleek dat het binnenkort nodig is om een Generale Synode bijeen te roepen. Omdat inmiddels twee Particuliere Synodes het voorstel van Rijnsburg steunen, is er voldoende steun voor het bijeenroepen van een Generale Synode. De vergadering koos als primi-afgevaardigden de predikanten: Aalderink, Van Keulen, Oosterbroek, Polinder, Van Slooten, Van der Wekken. Als primi-ouderlingen de broeders Bijzet, Kalter, Koning, Sok, Ram en Raven. Als primus-diaken: broeder Altena.

Vanwege enkele zaken en appelschriften werden commissies ingesteld voor onderzoek en rapportage. De vergadering werd provisorisch gesloten.  

We zien terug op een goede vergadering.

Ds. Aalderink, scriba 

 

 


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...