Wie de gesprekken in onze kerken wat volgt, merkt op dat het met regelmaat gaat over het ambt. Dan gaat het niet alleen over de vraag van man en vrouw en ambt, maar ook bijvoorbeeld over het ambt van hoogleraar dat in onze kerken is afgeschaft. Ook raakt het thema van de ambten aan de vragen naar de positie van kerkelijk werkers en evangelisten.

Maar ook plaatselijk kan het gesprek in de gemeente gaan over het ambt. Een tekort aan ambtsdragers is in vele kerken zichtbaar en voelbaar. En hoe verhouden de drie ambten van ouderling, predikant en diakenen zich tot elkaar? En kun je in onze tijd nog wel spreken over het ambt als een gezaghebbende positie?

Al deze vragen raken aan hoe we denken over het ambt. Het boek dat in deze recensie wordt besproken gaat in op veel van deze vragen, maar om tot een antwoord te komen wordt er eerst een theologische bezinning gegeven. Het boek is een uitgave van het ambtsrapport Geroepen door Christus wat op de generale synode van de PKN is besproken. Voor de persoonlijke verwerking en om het gesprek in de kerken te stimuleren zijn er na ieder hoofdstuk vragen toegevoegd.

In dit boekje worden bijbelse gegevens en gegevens uit de traditie samengevoegd om te komen tot een theologische visie op het ambt. Omdat de bijbel geen kant-en-klare ambtsstructuur geeft en de traditie zich kan kenmerken door bepaalde eenzijdigheden en de tijden veranderen is deze zoektocht een voortdurende wisselwerking tussen de Bijbel, de traditie en de vragen van onze tijd.

Wat mij betreft staan er een aantal waardevolle zaken in dit boekje die kunnen helpen om vanuit de Bijbel en in het spoor van de traditie met het oog op de kerk en de wereld van vandaag invulling te geven aan de ambten.

 

Maarten Wisse e.a., Geroepen door Christus. Een theologie van de ambten. Utrecht: KokBoekencentrum, 2023, 128 blz., €14,99, ISBN 9789043539630

 

 

ds. Albert-Jan Dorst, Surhuisterveen

 

 


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...