In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat er buiten ons kerkverband en ruim voordat ons kerkverband is ontstaan er in de Kerk diverse splitsingen hebben plaatsgevonden?

-        Het Grote Schisma in 1054
Dit is de tragische kloof die bestaat tussen de Latijnse (katholieke) en de Byzantijnse (orthodoxe) Kerk.

-        De Reformatie in 1517 
De
augustijner monnik Maarten Luther maakt zijn 95 stellingen openbaar. Hij klaagde het aflatensysteem van de Rooms Katholieke Kerk aan. Dankzij de boekdrukkunst werden zijn ideeën snel verspreid.

-        De Afscheiding In 1834
Tal van gereformeerden verlieten de Nederlandse Hervormde Kerk en richtten eigen gemeenten op. 

-        De Doleantie van 1886.
Na de Afscheiding in 1834 en volgende jaren waren veel orthodoxe hervormden in de hervormde kerk achtergebleven met de bedoeling om, van binnenuit, de hervormde kerk ‘terug te brengen in het gereformeerde spoor der Vaderen’, zoals dat genoemd werd.

-        De Vrijmaking in 1944
Dit is een kerkscheuring die plaatsvond in de 
Gereformeerde Kerk van Nederland.

-        De scheuring binnen de Vrijgemaakte Kerk in 1967
Een deel van de vrijgemaakte kerken kwam buiten het kerkverband te staan en vormde later de 
Nederlands Gereformeerde Kerken.

Tot zover. De tijdlijn die hierbij is afgebeeld geeft een indruk van het versplinterde kerklandschap.

Nel Noppe, Leeuwarden


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...