Namens de roepende kerk van Hoogeveen verzorgt ds. J.W. Moolhuizen de opening. Er wordt gelezen uit Jesaja 43:16 en Johannes 14:3-4. Nadat ds. Moolhuizen is voorgegaan in gebed, zingen we uit Psalm 25.

Nadat de lastbrieven zijn onderzocht, neemt het moderamen plaats (preses: ds. A.A.L. Aalderink, scriba: ds. J.R. Bulten en assessor: ds. A.C. van der Wekken).

Er vinden enkele benoemingen plaats van verschillende commissies. Na de vaststelling van de acta van de vorige vergadering is de verkiezing van broeders die afgevaardigd worden naar de GS 2024. De uitslag van de stemming is als volgt:

Predikanten:

Primi: ds. A.C. van der Wekken, ds. J. Oosterbroek, ds. R. Bikker, ds. J. Nutma, ds. A.A.L. Aalderink, ds. J.R. Bulten;

Secundi: ds. H. Polinder, ds. W.C. van Slooten, ds. A. Hakvoort, ds. D.A. Brienen, ds. D. van der Zwaag, ds. A. Hofland.

Ouderlingen:

Primi: br. P. Raven, br. R.A. Bijzet, br. K. Sijtsma, br. R. Kalter, br. W. Hijmissen, br. H. Storm;

Secundi: br. M. Veninga, br. L. Michelsen, br. H.J. Sok, br. M. van Veen, br. L. Metz, br. E. de Boer.

Diaken:

Primus: br. J. Jurg, secundus: br. H. Veenhuizen, tertius: br. J. Sikkema.

De preses bedankt de stemcommissie van harte en wenst de afgevaardigde broeders veel zegen toe.

In het vervolg van de vergadering worden enkele appels besproken (in comité) en er wordt doorgesproken over de vragen die gesteld zijn door de commissie Heroriëntatie Kerkverband, over de ervaringen met de minimalisatie van de taken van de PS.

Het financieel verslag wordt besproken en goedgekeurd. Na het overlijden van onze vorige quaestor is de PS op zoek geweest naar een nieuwe quaestor. Br. P. Raven (Hoogeveen) heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld en de vergadering stemt hier mee in. Er is een woord van dank richting ds. J. Oosterbroek die de afgelopen periode als interim penningmeester de financiën heeft beheerd.

Aan het slot van de vergadering bedankt de preses de roepende kerk van Hoogeveen. Ds. Van der Wekken sluit af met het lezen van een gedeelte uit Johannes 18 en met een dankgebed.

 

                Ds. J.R. Bulten, scriba PS van het Noorden

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...