ImageIn dit Calvijnjaar heeft al een eindeloze reeks publicaties, lezingen, conferenties en tentoon-stellingen stilgestaan bij alle verschillende onderdelen van de theologie en de betekenis van Calvijn. Afgelopen zaterdag kwam daar de jaarlijkse schooldag in Apeldoorn nog bij. De hele dag stond in het teken van de reformator. Het thema: Calvijn ? wat heeft hij ons nog te zeg-gen?

De dag werd geopend door prof.dr. H.G.L. Peels die stilstond bij Exodus 27: 20.21. God geeft opdracht om dag en nacht licht te laten branden in de tent der samenkomst en daarvoor gebruikt Hij Zijn dienaren. Vandaag de dag worden op de TUA dienaren van de Here opgeleid die in een andere context dezelfde taak krijgen: het licht van Gods Woord laten schijnen over onze samenleving. Hierna volgden de wetenswaardigheden van een jaar TUA.

Gebed bij Calvijn
Drs. A. Huijgen ging in een lezing in op Calvijn en het gebed. Calvijn schrijft over het gebed in de Institutie, deel III, hoofdstuk 20. Daar zijn vier regels te vinden die volgens Calvijn bij een ?recht gebed? horen: diepe eerbied, een goede hartsgesteldheid, ootmoedig bij de Here komen om genade en bidden in zekerheid en met vrijmoedigheid.

Daarnaast speelt het beloftebegrip volgens Calvijn een grote rol in het gebed: het gebed richt zich op Gods beloften en Gods beloften roepen om het gebed. De biddende mens gaat ver-trouwelijk om met de Here. God hoort het gebed en het draagt vrucht. Maar we weten niet altijd hoe.
Wat Calvijn geschreven heeft over het gebed werd door drs. Huijgen toegepast op ontwikke-lingen die hij in deze tijd m.b.t. het gebed ziet. Emotie krijgt bij Calvijn een plaats in het ge-bed, maar het gebed is geen eenzijdige gevoelszaak. Het gebed wordt door de Geest ver-warmd, niet door de mens. Bij Calvijn blijft daarnaast de spanning staan: God is nabij als ver-heven God. Ten slotte stelt Calvijn dat het gebed niet te zeer een persoonlijke toon moet krij-gen. Het draait niet om de mens op zichzelf, maar om het Koninkrijk van God.

Naast de lezing van drs. Huijgen werd de morgenbijeenkomst verrijkt door koorzang van het koor Soli Deo Gloria uit Bunschoten en werden cheques ter waarde van ? 67.500,- aangebo-den aan de bibliothecaris namens de Vrouwenactie Bibliotheek Theologische Universiteit. Drs. G. van Roekel be?indigde de morgenbijeenkomst met schriftlezing en voorbede.

De markt op
Daarna was het tijd voor de pauze ? geen onbelangrijk onderdeel van de schooldag. Er was tijd voor de lunch en uiteraard voor ontmoeting. Dankzij het heerlijke weer was er ook buiten een gezellige drukte. Zo kwamen kerkleden met elkaar in contact en konden er oude banden aangehaald worden en nieuwe banden ontstaan. In de middag was er nog een ?keuzepro-gramma? met lezingen over Calvijn en de Nederlanden; Calvijn en de overheid en Calvijn en het kind.

Bewaren
Prof. dr. G.C. den Hertog sloot de dag rond drie uur af. Hij sprak zijn dank uit aan allen die de schooldag mogelijk hebben gemaakt. Met bijzondere waardering sprak hij over het initiatief van de gemeente van Mijdrecht. Tien procent van deze gemeente was met een bus naar de schooldag gekomen. Als alle gemeenten dat zouden doen, zijn er volgend jaar rond de 7.000 mensen aanwezig. Prof. Den Hertog kijkt ernaar uit.

Ten slotte las prof. Den Hertog een gedeelte uit Openbaring 3. In vers 11 staat: ?Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.? Dat wat Calvijn ons overgeleverd heeft, is de moeite van het vasthouden meer dan waard. De conclusie van de dag was dat Calvijn ons heel wat te zeggen heeft. Het is onze taak dat vast te houden.

Zutphen                   
Wouter Moolhuizen

(Wouter Moolhuizen is bezig met zijn laatste studiejaar in Apeldoorn en loopt momenteel stage in de CGK Drogeham.)


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...