Image?Om het hart van jongeren!? Met deze woorden geven we weer wat de diepste drijfveer van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is. Kees van Vianen, bureaumanager van het LCJ: ?Meer en meer wordt het LCJ op plaatselijk niveau uitgenodigd voor advisering en toerusting. We gaan dus meer het land in met ons aanbod.?

Was er vanaf 1984 met name aandacht voor de kerkjeugd die aangesloten was bij jeugdclubs en (vanaf 2007) zondagsscholen, vanaf nu denken we breder en ondersteunen we veel meer het plaatselijk jeugdwerk, waarbij we  oog en hart hebben voor alle jongeren. Als ??n van de jongerenorganisaties binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken wil het LCJ er zijn voor alle jongeren van de gemeenten tussen 0 en 27 jaar. Hierbij laat het LCJ zich leiden door de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. Heerlijk oud, maar ook prachtig nieuw! Met een hart voor jongeren!

Alle activiteiten van het LCJ worden georganiseerd voor, en vaak ook samen met, jongeren. Hiervoor ontwikkelen we leeftijdsgericht materiaal. Dit najaar houden we opnieuw kadervormingavonden voor alle leidinggevenden en organiseerden we  een jeugdappel voor  16+ jongeren. De Bijbelstudieconferenties voor 23+ en 16+ zijn volgeboekt en er staat  in december een extra  Kruispuntconferentie over huwelijk en gezinsvorming op de agenda. In Middelharnis ?loopt? in deze periode de cursus vertellen voor leidinggevenden van zondagsscholen en kinderclubs; die hopen we begin volgend jaar in Dordrecht te starten. Een overzicht van alle activiteiten en materialen is te vinden op de website, www.lcj.nl.

Om in uitgaven en activiteiten zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren, is het nodig dat het LCJ voortdurend in contact blijft met het grondvlak. De contacten met de gemeenten, ambtsdragers, predikanten, leidinggevenden, ouders en jongeren zijn onmisbaar.
Het LCJ levert steeds meer ?maatwerk? aan gemeenten. Nieuwe ontwikkelingsgebieden zijn onder meer jeugdbeleid,  opvoedingsondersteuning, en directe ondersteuning van het jeugdwerk ter plaatse.  

Om alle plannen te realiseren is het, zowel financieel als  organisatorisch, belangrijk dat we samenwerken met zusterorganisaties. Op die manier kunnen we elkaar versterken. Naast financieel voordeel betekent dat ook dat we expertise kunnen delen en ontwikkelen. De samenwerking met de jongerenorganisatie van de HHK, de HHJO, leidt tot verschillende gezamenlijke activiteiten en uitgaven. Ook met andere organisaties van gelijke identiteit zijn er contacten om te bezien op welke gebieden we kunnen samenwerken.
 

Naast de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het LCJ is er een team van vaste medewerkers in dienst. Net voor de zomer is het team uitgebreid met twee nieuwe medewerkers: Gert-Jan Buth en Geertje Fokkema. In het bovenstaande organogram is de opbouw van het team inzichtelijk gemaakt. Kees van Vianen is  bureaumanager van de werkorganisatie.  Het contact tussen het bestuur en het team verloopt via hem. Lia Romeijn, Marieke de Vries en Geertje Fokkema zijn werkzaam als jeugdwerkadviseurs. Gert-Jan Buth houdt zich als stafmedewerker  bezig  met diverse technische,  bestuurlijke en beleidsondersteunende taken en Karin Brandwijk zorgt voor de administratieve ondersteuning van het bureau. Met elkaar staat het team klaar om ook uw gemeente te ondersteunen in het betonen van hart voor jongeren! 

We nodigen u hartelijk uit om ons 25-jarig jubileum mee te vieren tijdens een symposium, waarin de resultaten van het in onze gemeenten gehouden onderzoek bekend gemaakt en besproken zullen worden, op D.V. donderdag 10 december 2009. Voor informatie: Kees van Vianen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-51999567)

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...