ImagePraten over seksualiteit is moeilijk. Het is een onderwerp waar je makkelijk bij bloost. En dat moet ook zo blijven. Kinderen mogen zien dat seksualiteit een intiem onderwerp is. De schaamte hoort erbij. Het is niet zo maar iets: Het raakt ons diep vanbinnen. Vanuit die insteek geeft Sarina Brons seksuele voorlichting, beter gezegd, seksuele opvoeding.

Sarina is getrouwd, moeder van drie kinderen en psychologe. Zij schreef meer boeken over opvoeding en gaf ook lezingen en cursussen over seksuele opvoeding. Het boek is dicht op de huid geschreven. Daardoor herken je veel van je eigen verlegenheid en veel van eigen situaties in je gezin. Ook juist die momenten dat het dus mislukt om HET ter sprake te brengen. Welke vader of moeder kent niet een moment dat het toch wat hakkelen werd of dat het gesprek niet op gang kwam? Sarina Brons helpt ons om situaties goed aan te grijpen en geeft woorden aan wat je dan zou kunnen zeggen. En dat per leeftijdscategorie. Het maakt nogal verschil hoe je met je twee of driejarige peuter in de poep- en plasfase iets deelt van wat man en vrouw-zijn is, dan wanneer je een gesprek hebt met je (pre)puber. Die laatste is er razend druk mee. Doet net alsof ?tie cool alles al snapt met een houding van ?mij hoef je niets meer te vertellen!? Ondertussen zitten ze in die fase juist met heel veel vragen en verschillende gevoelens.  Daarbij aan te sluiten valt nog niet mee, zo laat Sarina Brons ons zien. Tegelijk geeft ze heel veel handvatten om juist wel door eigen verlegenheid heen te komen naar je kind. Teveel ouders stellen de seksuele voorlichting uit tot hun kind rond de tien jaar is. Hoewel seksuele voorlichting nodig is, pleit Sarina Brons juist voor seksuele opvoeding. Daar moet je vroeg mee beginnen. Dat geeft de kans om op een spontane en natuurlijke manier aan te sluiten bij het kind wanneer het klein is en wanneer het groter wordt. Een open sfeer kan, zonder dat het plat of banaal wordt, juist bevorderen dat er integer over doorgepraat kan worden. Sarina Brons laat ons zien dat er veel meer natuurlijke momenten zijn om seks ter sprake te brengen. In de badkamer zijn er met jonge kinderen zulke momenten. Waarom altijd verborgen doen met je maandverband. Het kan heel natuurlijk zijn, wanneer je aan je kind uitlegt waarom dat is. Het kan aanleiding zijn om dan er dieper op door te gaan. Het is mogelijk een moment om naar niveau te vertellen van zwangerschap en bevalling.

Priv?
In het boek wordt ook duidelijk wat en waarom dingen van je eigen lichaam ?priv?? zijn en worden handreikingen gegeven hoe een kind leert dat ?priv?? te beschermen. Bijvoorbeeld: Je vindt het fijn wanneer papa of mama een arm om je heen slaat en knuffelt. Maar wanneer zou je dat niet fijn vinden? Het kind komt er dan meestal vanzelf wel op wanneer en door wie niet. Zo leer je kinderen zelf grenzen stellen. Respecteer die, ook wanneer het bijvoorbeeld opa of oma geen zoen wil geven bij komen en gaan. Wanneer je dan doordrukt, waarom zou een kind zich dan niet laten ?doordrukken? in andere situaties. ? Bij opa en oma moet ik ook en doet het er ook niet toe wanneer ik dat niet fijn vind.?

Herkenbaarheid
Naast aanwijzingen die gegeven worden, staan in gekleurde blokken, gespreksfragmenten tussen een ouder en een kind. Dat vergroot de herkenbaarheid. Er is een hoofdstuk gewijd aan de seksualiteit in onze maatschappij. Goed dat ze daar op ingaat. De open en bloot sfeer hangt overal rond. Naast afweer, kun je daarin ook weer aangrijpingspunten hebben om met je kind te praten over seks. Bijvoorbeeld wanneer er in een reclame bloot wordt gebruikt of in een film of serie op TV weer de zoveelste bedscene van de ??n met de zoveelste andere. Ze vraagt van ons ouders om alert te zijn op allerlei digitale contacten, die onze kinderen hebben via MSN en hyves en chatboxen. Ongemerkt wordt er meer intiem gewisseld dan een kind ooit op een andere wijze zou doen. Of ziet het per ongeluk of bewust veel pornosites. Voor veel ouders is dat een onbekend terrein. Ze pleit er voor om met kinderen daar altijd een open sfeer in te houden, waarin grenzen zijn gesteld. Dat kan beginnen met te stellen dat de computer alleen beneden gebruikt mag worden. Of door een afspraak te maken om per week te mogen zien waar je kind heeft ?gesurfd?. Of door het plaatsen van een filter. Ook geeft ze tips hoe om te gaan met het gegeven wanneer je kind ?te ver? daarin is gegaan. Sla niet alle deuren dicht, maar maak openingen om samen verder te komen.

Bijbel
Aanleidingen tot praten over seks zijn er ook wanneer aan tafel de Bijbel gelezen wordt met daarin de hoofdstukken over onreinheid en de regels van met wie je wel en geen omgang mag hebben. Grijp die regels van God aan om door te praten. Heel dit boek wordt gedragen door de gedachte dat God man en vrouw goed heeft geschapen en dat seksualiteit daarin een mooie en zuivere gave is om van te genieten. Seksuele opvoeding wil er op gericht zijn constant dat mooie en zuivere te promoten en te beleven, een levenlang. De kinderen, ze moeten het van ons horen en... aan ons zien.

Assen                       
Stoffer Otten

N.a.v. Sarina Brons-van der Wekken, Blozen mag, met kinderen praten over seksualiteit. 216 pag., Prijs: ? 16,90, 978 90 239 2401 2, Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer.


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...