We deden een dagje Opwekking. U weet wel, die grote Pinksterconferentie in Biddinghuizen: 50.000 bezoekers! We deden de zaterdag, want ja zondag dan moet je als dominee, maar evengoed als gemeentelid, het feest vieren in de kleinere of grotere kring van Gods gezin. Bovendien valt er ook in eigen kring wat te verwachten en te beleven, want de Geest is uitgestort op alle vlees.
Al langere tijd is de trend gaande, dat ook veel ?kerkmensen?, vooral ook veel jongelui, naar Opwekking gaan. Sommigen onder ons zullen dat niet onmiddellijk bijvallen. Anderen, juist ook zij die eens of meerdere keren gegaan zijn, prijzen zo?n dag aan. Onder die laatste zou ik me ook willen scharen. Het is goed om over kerkmuren heen andere kinderen Gods te ontmoeten. Ik denk dan maar zo, om met een liedje van Elly en Rikkert te zingen: ?We zijn allemaal raar en toch zijn broertjes en zusjes.? Nu zullen we juist de ander  raar vinden, in ?leer en kleer?, maar bedenk dat vindt de ander juist van ons. Niet dat verschillen er dan niet meer toe doen. Integendeel, maar het dwingt jezelf en de ander, wel te komen tot de kernen van wat Gods Woord leert. Van hoe jij christen moet en mag zijn en hoe in de kern kerk zijn gedomineerd moet en mag worden door Christus, onze Here en ons Hoofd, inclusief de missie die we van Hem hebben ontvangen: Gaat heen en maakt alle volken tot mijn discipelen. Die opdracht hebben we samen te vervullen in de kracht van de Heilige Geest. Laten we eerlijk zijn, zoveel kerken en christenen zijn tot stilstand gekomen. De creativiteit en de passie, om maar eens hedendaagse termen te gebruiken, is er uit. Of om met Jezus te spreken: U bent niet meer heet of koud, maar lauw. Het is allemaal zo ?gewoontjes?. We zijn christenen geworden met een duobaan: een klein deel dienen van God en een groter deel dienen van ..... (vul zelf maar in). Is het zo niet bij u en jou?

Dit is geen meditatie, dus ik wil daar nu niet dieper op ingaan. Een wijze opmerking die ik die dag hoorde van een zwarte Britse dominee en spreker: ?We are not members of our church to grow old, but to grow up.? Vertaald: ?We zijn geen lid van onze gemeente om daar ouder te worden, maar om daar op te groeien.? Bijbels gezegd, en onder ons een mooi gebezigde uitdrukking vroeger: ?om op te wassen in de genade.? En ik verzeker u, we kregen daar van die  Britse predikant en spreker een geweldig mooie en pakkende uitleg van de brief van Paulus aan de Romeinen. Wie een beetje kan ?googelen? kan die zo opduikelen en beluisteren. Het was een voluit reformatorische preek over zonde en genade en zou zo onder ons gehouden kunnen worden. Logisch, dacht ik achteraf, want het kwam uit de Bijbel, sterker nog, uit Romeinen. Een beetje christelijk gereformeerd kerklid kan bedenken, dat de Reformatie, en dus onze oergeschiedenis, juist in dat bijbelboek ligt.

Verder: ik dacht dat die dag massaal gezongen zou worden en dat de hele dag met de armen in de lucht. De sessie ?Praise je hees!? versterkte die indruk. Zeker, er was massaliteit, maar niet per se dwingend en swingend. Bovendien was er een keur aan workshops en toerusting over diaconaat, christelijke politiek en voor jeugdleiders. Opwekking, een aanrader, mits je je eigen gemeente niet tekort doet.

Assen                   
Stoffer Otten


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...