Een groot aantal Vlamingen heeft zich laten ontdopen. Ze hebben besloten hun doop ongedaan te laten maken vanwege de vele berichten over kindermisbruik in de Katholieke kerk door priesters en andere ambtsdragers.

Sinds eind april zijn er in het bisdom Antwerpen alleen al meer dan vierhonderd aanvragen inge-diend. In andere bisdommen lopen de aantallen eveneens in de honderden. Een sterk stijgende trend ten opzichte van vorig jaar.

Ontdopen schijnt een stevige administratieve procedure te zijn en heeft nogal wat voeten in de aarde, voordat het formeel geregeld is. Daarbij is het volgens de Katholieke kerk niet mogelijk om echt ontdoopt te worden: het sacrament is onuitwisbaar.  Het enige resultaat is dat degene die zich laten ontdopen niet meer in de Katholieke kerk staan ingeschreven als gedoopt.

Ontdopen. Alleen het woord al. Doet me denken aan het woord ontvrienden, uitgekozen tot het woord van het jaar in 2009. Ontvrienden betekent: ?het dumpen van virtuele vrienden door deze te schrappen uit vriendenlijstjes op vriendensites?.
Kun je echter Jezus Christus ook dumpen als vriend door je te laten ontdopen? Wij geloven toch dat God met het teken en zegel van de doop gezegd heeft:  ?Je hoort bij mij, je bent van mij?. Wie is een mens dat hij denkt dat hij dat teken uit kan wissen? God laat niet los wat zijn hand begonnen is!

Ik kan me natuurlijk best wel voorstellen dat veel Katholieken voor een heel moeilijke keuze staan wanneer ze niets meer met het instituut kerk te maken willen hebben. Het is niet mogelijk om je uit te schrijven als lid van de Katholieke kerk als je door je doop lid bent geworden en de enige manier om niet meer lid te zijn van de Katholieke kerk is door je doop ongedaan te laten maken.

De Katholieke kerk stelt  blijkbaar het instituut kerk gelijk aan het Koninkrijk van God. Door de doop word je er lid van en je kunt er je nooit meer van af. Het instituut wordt echter door mensen gerund en die zijn verre van perfect; geheel anders dan het Koninkrijk van God.

Juist het feit dat de kerk gerund wordt door mensen maakt dat daar dus ook fouten gemaakt worden. Leden worden onjuist behandeld of worden niet begrepen. Daardoor kan er onvrede ontstaan waardoor leden kunnen besluiten bij een kerk weg te gaan.

De meeste protestantse kerken maken hier wel een duidelijk onderscheid: je kunt lid worden van een gemeente, je overschrijven naar een andere gemeente en als je er niets meer met het instituut kerk te maken wilt hebben, kun je je laten uitschrijven. Daarmee is het lidmaatschap opgeheven maar dat heeft geen enkele invloed op je doop.

Het zou de Katholieke kerk sieren om voor zichzelf toe te geven dat het ook slechts een instituut is dat door feilbare mensen wordt gerund en niet het Koninkrijk van God zelf op aarde is. Door een onderscheid te maken tussen doop en lidmaatschap zullen leden wellicht eenvoudiger de keuze maken om zich uit te laten schrijven. Maar dat zal wel niet de bedoeling zijn.

Bedum                   
Ren? Nicolai


Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiƫle startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...