Bij het invulling geven aan de inhoud van het Kerkblad voor het Noorden viel tijdens de laatste redactievergadering de term: dat moet kunnen. De betreffende broeder bedoelde niet, dat het moest lukken om het artikel binnen een bepaalde termijn aangeleverd te hebben. Hij wilde daarmee echter uitdrukken, dat hoewel er best wel enige bedenkingen waren om het onderwerp te behandelen in ons kerkblad, het toch de moeite waard zou zijn de lezers er kennis van te laten nemen.
Het moet kunnen! Hoe vaak hoor je die term niet? Ik zal er een paar willekeurig voor u noteren:
- ?s nachts met de auto 100 km/uur rijden, waar 80 is toegestaan;
- wanneer het warm is een flesje water meenemen naar de kerk;
- een jurk kopen voor een prijs boven het vooraf vastgestelde budget;
- op zaterdagavond later thuiskomen dan was afgesproken;
- een ijsje kopen op zondag;
- een ?functionele? vloek in een spannend boek of leuke film;
- zo nu en dan een kinderlied zingen in de kerk.
U of jij kunt er vast nog wel veel meer bedenken. In de praktijk kom je ze geregeld tegen. Soms is het heel logisch dat iets moet kunnen: waarom eigenlijk niet? Fietsen op zondag was vroeger toch ook uit den boze. Maar soms kun je bij dat moet kunnen gerust vraagtekens zetten en soms is het heel duidelijk dat iets niet kan. Maar wie bepaalt nu eigenlijk dat ?het moet kunnen?? Bepaal ik mijn eigen regels en normen? In veel gevallen natuurlijk wel. Maar voor christenen mag gelden, dat ze zich allereerst laten leiden door wat de Bijbel er over zegt. Nu kun je de Bijbel natuurlijk niet gebruiken als spoorboekje. We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheden. Voor veel mensen is dat lastig, want nu moeten ze erover nadenken wat wel of niet kan in bepaalde situaties. Vandaar dat al snel wordt gezegd: het moet kunnen hoor! Maar als je je zo nu en dan niet meer laat leiden door Gods Woord, worden heel langzaamaan grenzen verschoven. God vraagt van ons, dat wij Hem met ons hele hart dienen. Leven als christen betekent dat ik mag leven tot Gods eer. En natuurlijk gebeurt dat met vallen en opstaan. Wie is volmaakt op dit ondermaanse?

Ik herinner mij nog een voorval uit mijn jeugd. De vrouw van de veekoopman beviel op 1 oktober om 00.10 uur van een gezonde dochter. De huisarts, die bij de bevalling was, zei tegen de veekoopman: ?Zal ik maar opschrijven, dat uw dochter op 30 september om 23.50 uur geboren is? Dan kan ze over zes jaar naar de lagere school. Niemand weet er van, behalve u en ik. Dat moet kunnen?. Nu moet u weten, dat kinderen, die na 30 september geboren werden, nog een jaartje moesten wachten, voordat ze naar school mochten. De veekoopman zei: ?Dat moet maar niet. Wanneer ik het met dit tijdstip niet zo nauw neem, dan bestaat het gevaar dat ik het met andere zaken ook niet zo nauw neem. Mijn geloofwaardigheid komt daarmee in het geding. De boeren voor wie ik het vee aan- en verkoop, moeten mij volledig kunnen vertrouwen. Ik kan dus niet op uw voorstel ingaan. Noteert u maar gerust 1 oktober op het formulier.? En de dokter deed het.

Nu bent u natuurlijk nieuwsgierig of dat artikel binnenkort ook in het KvhN verschijnt. Ik kan u gerust stellen. Nadat we hier samen over gedebatteerd hadden, kwamen we tot de conclusie, dat het juist goed zou zijn de lezers van het KvhN hierover te informeren. ?Het moet kunnen? kreeg zo een positieve lading.

Dokkum           
Pieter Sijtsma


Commentaar

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...

 • Rustzoekers 2023-07-28 15:09:35

  Veel mensen hebben vakantie en trekken er op uit. Of het nu een fietsvakantie is in Nederland, een...