Was ik daarbij? Een dag na ??n van de voltallige vergaderingen van de Generale Synode sla ik de krant op en lees het verslag. Altijd interessant om te kijken waar jezelf bij bent geweest, nietwaar. De kop van het bericht brengt me al aan het twijfelen. De inhoud bevestigt mijn bang vermoeden. Ik was erbij maar ik zou mijn handtekening (?voor akkoord?) niet willen zetten onder dit krantenbericht. Wat valt me dat tegen! Ik geef toe dat een krantenartikel geen letterlijk verslag hoeft te zijn. Maar er mag toch wel een bewuste poging worden gedaan de sfeer en inhoud zo goed mogelijk weer te geven? Ik kon me echt ? en dat bij meer dan ??n verslag -  niet aan de indruk onttrekken dat er journalistiek ?gescoord? moest worden. Dat er ?iets? moest worden opgeroepen dat er niet was. Jammer!
Ik heb dan nog het voordeel dat ik bepaalde zaken met een korrel(tje) zout moet nemen. Iemand die het moet hebben van het verslag gaat deels of geheel de journalistieke mist in. Terwijl het juist voor die persoon werd geschreven. Die persoon is nieuwsgierig naar de gang van zaken op ? in dit geval ? de Generale Synode. Deze ge?nteresseerde kan niet elke dag de vergaderingen bezoeken. Hij of zij vertrouwt op de informatie van zijn christelijke en/of reformatorische krant. Deze persoon spreekt mij aan. Hij baseert zich op het krantenartikel. En dan moet ik vervolgens dat artikel gaan corrigeren? En dan heb ik het nog niet eens over de personen die ik niet spreek? Laat dan het verslag maar zitten! We wachten de Acta van de synode wel af.  

Niet dat mijn ogen met de hiervoor omschreven ervaring voor het eerst opengaan. Het is me eerder opgevallen. Jaren geleden ? ik bedoel echt: jaren geleden ? las ik in een krant een verslag van een EO-landdag en vroeg ik me af in welke droomwereld de schrijver van het artikel zich had bevonden bij het schrijven van zijn verslag. Hij was overal geweest maar volgens mij niet op de EO-landdag.

Een medeafgevaardigde met wie ik het had over de berichtgeving vertelde me dat hij in ander verband regelmatig krantenartikelen las over zaken waar hij bij betrokken was. Na het constateren van onjuistheden namen hij en zijn collega?s niet de moeite om de berichtgeving aangepast te krijgen. Dat zou alleen maar leiden tot meer ?nieuws?. Gewoon accepteren dat het er staat. Mond houden. Geen slapende honden wakker maken. En, gelukkig: mensen vergeten snel?

Hierbij een gratis instructie voor journalisten. Van een journalist van het GOEDE NIEUWS: Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen?. (Lucas 1:1-4).

Groningen         
N. Vennik


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...