Begrijp me goed. Wilders is mijn man niet. En met de PVV heb ik niets. Want dat is een partij die op wezenlijke punten afwijkt van het christelijke gedachtengoed. Om die reden kan ik er inkomen dat , vanwege de gedoogsteun van de PVV, een derde deel van het CDA en veel prominenten uit die partij grote bezwaren hebben tegen deelname van het CDA aan de regering. Tot op zekere hoogte begrijp ik ook dat wordt gezegd dat het CDA op deze manier een podium aan de PVV biedt om haar idee?n uit te dragen.
Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de werkelijkheid vooral anders is. Het zijn de kiezers die de PVV een podium hebben gegeven. Verder kan worden gezegd dat het aan de PVV te danken is dat dit kabinet Rutte op het podium staat. De PVV maakt het door haar steun mogelijk dat dit minderheidskabinet, met slechts steun van 52 zetels in de Tweede Kamer, en soms met nog minder steun, aan de slag kan.
Uiteraard is het ook te danken aan de opstelling van Mark Rutte. Hij wilde Paars plus niet. Hij voelde ook weinig voor een kabinet van VVD, PvdA en CDA. Bovendien voelde Cohen daar helemaal niets voor. Zo ontstond dit kabinet. Maar dat was onmogelijk geweest zonder de gedoogsteun van de PVV. Wilders bleek tot zoveel compromissen bereid dat er voor het CDA en de VVD een aanvaardbaar regeerakkoord uit de bus kwam. Dit tot grote vreugde van Mark Rutte. De grootste verrassing was dat hiermee, dank zij de PVV, het CDA een podium kreeg.
Door de verkiezingsuitslag, die halvering van het CDA met zich meebracht, werd deze partij verwezen naar de oppositiebanken. Daarom zei Maxime Verhagen terecht tijdens de eerste verkenningen over regeringsdeelname: ons past bescheidenheid.
Toch kwam het zover dat het CDA gevraagd werd mee te werken aan de vorming van een minderheidskabinet, met gedoogsteun van de PVV. Dank zij de positieve opstelling van de PVV is dat kabinet er gekomen.
Dat is een verrassing. Het is ook een verrassing dat in dit kabinet evenveel bewindslieden van het CDA als van de VVD zitten. Dat cadeautje gaf de VVD aan het CDA. Daardoor krijgt het CDA ruimte om te regeren die in geen verhouding staat tot zijn huidige grootte.  
Het CDA mag de PVV daar wel dankbaar voor zijn. En alle christenen ook. Want hierdoor is er ongedacht een regering gekomen waarin toch het CDA zit. Zonder de steun van de PVV was dat niet gebeurd. Dit vraagt van het CDA om de beleden bescheidenheid in praktijk te brengen. Om te zien welke kans deze partij onverwacht geboden wordt.
Als dat niet wordt gezien, kan het gebeuren dat het CDA de onstabiele partij is waardoor dit kabinet geen lang leven is beschoren. Wat dan?
De onstabiliteit ligt trouwens vooral op de loer in de Eerste en de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer, als er keuzes worden gemaakt uit partijpolitiek belang. In de Eerste Kamer, doordat daarin voorlopig de PVV ontbreekt om dit kabinet te steunen.
Rutte heeft geprobeerd een stevig kabinet neer te zetten. Niettemin is het duidelijk dat het zo maar kan omvallen.
Laten christenen zich positief opstellen tegenover dit kabinet. Positief kritisch, maar vooral bescheiden. Biddend om wijsheid voor hen die geroepen zijn te regeren. En in het besef dat dit kabinet betrekkelijk is. Dat dit ook geldt van het Koninkrijk der Nederlanden.
De HERE is Koning. Zijn Rijk komt.  

Amersfoort                                       
D. Visser


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...