Een paar weken geleden hebben we een nieuwe audio-video-installatie gekocht. Zo’n mooie platte met alles er op en aan. De vorige, die we al een twintig jaar hadden, gaf steeds meer problemen. Dat was nog zo’n mooie toren met allemaal losse onderdelen. Zo konden we al geen cassettebandjes meer afspelen, het CD-gedeelte leverde krassen af op de cd’s en de muziek sloeg wel eens over, kortom de aardigheid van het apparaat was er af. Dus toen maar een nieuwe gekocht. Ook nog goedkoper dan die we twintig jaar geleden gekocht hadden. Het eerste dat we deden was een cd van een Urker mannenkoor opzetten: geen krassend geluid maar mooie volle klanken van psalm 42. Genieten. Helder te verstaan. Het tweede lied was voor mij althans onbekend. Het klonk wel mooi vol uit die nieuwe boxen, maar verstaan . . . . . Ik moest de tekst er bij pakken om te kunnen horen wat ze zongen.

Dat deed me denken aan het bijwonen van een zangavond vorig jaar. De Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (IEC) organiseerde een zangvond in de grote Nederlandse Hervormde Kerk waarbij een groot mannenkoor optrad. Erg mooi. Ik zag daar allemaal bekende gezichten. Liefhebbers van koormuziek. Eigenlijk had ik daar ook mensen verwacht die geen band met een kerk hebben. Want het werd toch georganiseerd door de IEC. De bedoeling was natuurlijk helder. Neem bijvoorbeeld een onkerkelijke mee. Je niet gelovige vriend of buurman, iemand met geen of weinig kerkelijke achtergrond. Ik moet bekennen dat ook ik dat niet gedaan heb. Mis dus! Ik was er met mijn zwager die graag luistert naar koor en samenzang. Er werden veel bekende liederen gezongen die iedereen kon meezingen of mee neuriën. Maar of iemand die voor het eerst in een kerk kwam het kon verstaan waag ik te betwijfelen. Voor mij was het geen probleem. Ik kende de liederen. Maar voor die ander, die geen enkele kerkelijke achtergrond heeft. . . . ? En dan ook nog vanuit de evangelisatie gedachte?

Nu wil ik natuurlijk niks ten nadele van koren zeggen. Ze voorzien duidelijk in een behoefte. Als je ziet met hoeveel plezier mannen en vrouwen, ouderen en jongeren de repetitieavonden bezoeken en er naar uitzien op gezette tijden een optreden te verzorgen of medewerking te geven aan een kerkdienst. Hoe ze vol overgave de naam van God groot maken en zingen van het heil dat de Heere Jezus gebracht heeft. Geweldig mooi is dat. Zelf zing ik ook heel graag.

Het gaat mij erom dat je verstaat wat ze zingen. Dat kan mijns inziens wel wat verbeterd worden. Misschien moet je er een hulpmiddel bij gebruiken. De volledige tekst van de liederen afdrukken op de liturgie zou een mogelijkheid zijn. Dit zou al de helft schelen bij het verstaan van wat er gezongen wordt. En wanneer je de mogelijkheid hebt gebruik te maken van een groot beeldscherm en beamer dan kan daar de tekst op geprojecteerd worden.

Stel je eens voor dat je in Duitsland op vakantie bent. Je woont daar op zondag de kerkdienst bij en een koor zingt een onbekend lied. Dan moet je de Duitse taal perfect beheersen en moet er wel heel zuiver gezongen worden, wil je kunnen begrijpen wat er gezongen wordt. Dat gevoel heeft degene ook die een evangelisatiedienst bijwoont. Wat is het dan mooi wanneer je mee kunt lezen via een liturgie of scherm en verstaat wat er gezongen wordt. Anders schiet het zijn doel voorbij.

Dokkum
Pieter Sijtsma


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...