Micha 6:8 is al geruime tijd een graag geciteerde tekst. ‘Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.’ Nee, ik begin geen meditatie. Die vind je een paar pagina’s terug. Wat mij opvalt is dat er soms op het politieke wereldtoneel weinig bijval is voor het recht doen. De hele wereld heeft onomwonden de gifgasaanval in Syrië veroordeeld. Maar niemand durft er werkelijk tegen op te treden. Maar één: president Obama.

Hij stelde president Assad verantwoordelijk en zou hem hoe dan ook confronteren met de gevolgen. Hij achtte het de morele plicht van de wereld en van zichzelf om hier recht te doen. In andere staten werd er wel hoog van de toren geblazen, maar liepen initiatieven op niets uit. China en Rusland zijn fel tegen. Poetin greep zelfs de gelegenheid aan om in een Amerikaanse krant Obama openlijk de oren te wassen. Het moet volgens Poetin allemaal volgens de wet en die wet wordt uitgevoerd door de Verenigde Naties. Laat nu uitgerekend Poetin in de Verenigde Naties die wet aan zijn laars lappen. Al twee jaar boycot Rusland elke VN-resolutie om tot een oplossing in Syrië te komen. Waarom? Poetin wil zijn handelsbelangen bij Assad veilig stellen. Ondertussen bombarderen in Rusland gefabriceerde MiG-straaljagers de burgerbevolking. Hoezo, het recht liefhebben?

Het lijkt of Obama en zijn team grote inschattingsfouten hebben gemaakt door een vergeldingsaanval aan te kondigen. Men vond het oorlogszuchtige taal. Het zou een lont zijn in het kruitvat dat het Midden-Oosten heet. Het is waar, de situatie in Syrië is zeer ingewikkeld. Het is niet eenduidig wat de beste oplossing is voor de toekomst. We kunnen wat dat betreft onze lessen geleerd hebben van  de ‘Arabische Lente’. Niettemin, is het optreden van Obama en zijn staf opmerkelijk genoeg wel het begin van beweging van fronten.

Opeens is het toch ook Poetin die druk uitoefent op Assad. Opeens beweegt Assad in het aansluiten bij het Convenant tegen chemische wapens en laat hij zijn gifgas onder toezicht stellen. Natuurlijk, het zal nog een heel politiek spel worden, maar er is beweging.  De voorzitter van de Verenigde Naties, Ban Ki Moon, heeft gezegd dat Assad hoe dan ook juridisch zal worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Zijn daden verjaren niet. Er zal recht geschieden!

Het is allemaal broos en wankel. Maar zonder recht op dit punt zijn de gevolgen niet te overzien. Obama stelde terecht dat tegen dit gebruik van gifgas hard opgetreden moet worden. Zo dat niet gebeurt en het ongestraft blijft, zullen anderen menen ook ongestraft gifgas te kunnen inzetten.

In de Eerste Wereldoorlog werd  gifgas voor het eerst gebruikt. Zelf zagen we tijdens onze vakantie de verschrikkelijke gevolgen in musea en op kerkhoven. Nadien werd  wereldwijd  besloten dat dit nooit meer zou mogen gebeuren. Daar moeten  overheden elkaar aan houden. Daar moeten we samen en persoonlijk voor staan. Dat is recht doen! Micha 6:8 is een mooie tekst. Hij is door de Here ons bekendgemaakt. Om te doen!

Assen                                                                 
Stoffer Otten

 

 


Commentaar

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...