Nederland is geen geïsoleerd stukje land. Dat weten we natuurlijk al lang. Import, export, internet, vliegverkeer. Producten en uitwisselingen waar we in de regel beter van (hopen te) worden.

Maar als het Oekraïne-conflict op Nederlandse bodem komt, in de vorm van een paar honderd lijkkisten? Daar schrikken we van. Daarnaast hebben we nog de vluchtelingenstromen. De wereld stroomt letterlijk Nederland binnen en al lang niet meer enkel via  televisiebeelden. En dát in ons polderlandje waar alles redelijk veilig, overzichtelijk en door wetten wordt gereguleerd. Waar een mensenleven telt en tot in de dood omringd wordt met zorg.

Ook het conflict tussen Israël en Hamas komt letterlijk bij ons in de straat. In de vorm van demonstraties met anti-Joodse leuzen: dood aan de Joden.  En daarmee niet alleen de Jodenhaat maar ook de cultuur van doodsverachting die Hamas en gelieerde organisaties kennen. Inclusief het gebrek aan respect voor de waarde van mensenlevens. Dat roept bij ons verbijstering op. De grafredes die men houdt bij de dood van fanatieke strijders maken het duidelijk: niet hun léven maar hun dóód is zinvol. En ná dit leven wordt men beloond in/met de hemel. Als eigen leven al niet telt, dan ook niet dat van de ander.

Mensenlevens die niet in tel zijn. Dat is zo oud als de zondeval. Israël vormde door Gods wetten een uitzondering. Nog later bracht datzelfde Israël een Man voort die de menselijke waarde definitief en met kracht op de agenda wist te zetten. De waarde van de gewone man, de vrouw, het kind en de slaaf. Van de gevangene, de arme en de mislukte. Van de zieke. Die Man liet het niet bij woorden, want Hijzelf raakte hen aan, genas, bezocht, verzorgde en nodigde uit. En Hij vraagt vandaag zijn volgelingen hetzelfde te doen. Om zo bij de ander zijn of haar intrinsieke waarde steeds weer opnieuw te bevestigen.

Want voor God telt elk mensenleven! Dat houdt een waarschuwing in voor ons allemaal. God weet ook zonder DNA- of sporenonderzoek wie het leven van een ander mensenkind heeft ondermijnd,  misbruikt of illegitiem gedood. Of zelfs maar veronachtzaamd in plaats van gediend. Of je nu Palestijn, Israëliër, separatist of Nederlander bent.

Nynke Sikkema-Holwerda, Hoogeveen

 

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...