Als donateur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie ontvang ik bij het kwartaalblad een bijsluiter. In die bijsluiter wordt een congres aangekondigd. Op 1 juni a.s. gaat het over ‘Katholieke politiek’. Bedoeld wordt: rooms-katholieke politiek. Citaat: ‘De katholieke leer en traditie kent veel waarden en wijsheden, die ook politiek relevant zijn.’ Het boek dat de aanleiding is voor het congres bevat o.a. een aantal gesprekken tussen bekende katholieken en protestanten.

 

Interessant! Katholieken politiek relevant. Hoe zou dat op het vlak van kerk en theologie liggen, zo vraag ik me af. In de kerkgebouwen merk ik de relevantie(!) van de rooms-katholieke kerk maar al te zeer. Waren protestantse kerkgebouwen enige jaren geleden nog behoorlijk kaal en sober, de laatste tijd zie je meer en meer dat de nazaten van de beeldenstormers het nut en de opbouwende functie van beeld en uitbeelding hebben ontdekt. Liturgische bloemschikkingen. Kruizen. Kleden. Kaarsen. Wandkleden. Glas in lood ramen. Ja, we komen er als protestanten (niet allemaal, hoor) steeds meer achter dat het oog niet alleen wat wil (dat is nog tot daaraan toe) maar dat de Here God óók via onze ogen ons hart bereikt.

 

Ander onderwerp waar zij relevant zijn. De visie op de Bijbel. Waar komt de Bijbel vandaan? Die is niet uit de lucht komen vallen. Die is geschreven door mensen. En we geloven dat God de leiding heeft gehad bij het ontstaan van die boeken en bij de samenstelling van die boeken tot één boek: de Bijbel. Maar ergens in de geschiedenis heeft de kerk van die dagen de samenstellende boeken van de Bijbel vastgesteld: de canonieke boeken. De eerste zin van artikel 4 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: Wij verstaan onder de Heilige Schrift twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament; dit zijn de canonieke boeken, waartegen niets valt in te brengen. Dat belijdt de kerk. Dat deed die kerk niet zomaar: de Bijbel is ontstaan (onder leiding van de Here God) in de weg van de traditie. Traditie! Daar kunnen wij in de leer bij de rooms-katholieke kerk. Edward Schillebeeckx (1914-2009, rooms-katholiek theoloog) schrijft in zijn indrukwekkende boek over Jezus (1974) puntig: Geen christendom zonder Jezus, maar evenmin zonder christenen.

 

Laat het gesprek tussen katholieken en protestanten maar gevoerd worden. En niet alleen over de politiek, graag.

 

N. Vennik, Zwolle


Commentaar

 • DNA 2018-12-14 19:06:08

  In Genesis 3 wordt ons verteld dat de mens als God wil zijn. De verboden vrucht ziet er heerlijk...

 • Wieg 2018-12-07 19:13:35

  Wat een wieg is weet iedereen. Bij een wieg denk je aan baby’s, aan kersverse vaders en moeders....

 • Strijden 2018-11-30 18:41:52

  Als je strijdt tegen prostitutie zijn er altijd mensen die je bemoedigen met de mededeling dat het...

 • Wat jong aan oud heeft en andersom 2018-11-24 09:00:39

  In Winschoten kwam iemand van het CGJO spreken over jongerenbeleid. Wij ervaren steeds meer moeite...