Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ging de ChristenUnie in Renswoude van één naar vier zetels en werd daarmee de grootste partij in de raad, groter dan het CDA, de VVD en Dorpsbelang Renswoude. In het juninummer van Groen, het studie- en opinieblad van de ChristenUnie, vraagt  Tirtsa Kamstra in een interview met de verse CU-wethouder Sander ’t Foort terug naar dit wonder van Renswoude. 

Hoe heeft dit wonder kunnen gebeuren? Uit het interview blijkt, dat de CU in Renswoude pas een half jaar voor de verkiezingen van 2014 aan de campagne begon, met weinig tijd en financiële middelen. Maar een groep actieve CU-mensen begon bij de mensen aan te bellen, met hen in gesprek te gaan, hun gezicht te laten zien en die persoonlijke benadering leverde meteen al één zetel op. Sander van ‘t Foort ziet de basis van het wonder liggen in het feit, dat de CU na de verkiezingen van 2014 in volle vaart is doorgegaan met campagnevoeren. Vier jaar lang werden acties gehouden, van etentjes voor ouderen tot combi voetbalavonden met gamen voor jongeren in de sporthal. Klankbordgroepen werden opgericht om het beleid van de gemeente bij inwonersgroepen te toetsen en van hen te horen, wat zij belangrijk vinden. Bedrijven, instellingen en verenigingen werden regelmatig bezocht en steeds werd alles in de pers kenbaar gemaakt. Zo werd duidelijk gemaakt, dat de CU er voor alle inwoners wil zijn en dat zij niet alleen mooi spreekt, maar ook doet wat ze zegt. De strategie komt dus neer op de volgende kernwoorden: aanwezig en zichtbaar zijn, betrokken en duidelijk zijn.  

Ik denk dat de kerken vandaag van deze strategie kunnen leren. Zij zouden zich dan moeten bezinnen op vragen als: hoe krijgen we gemotiveerde leden die voor de gemeente campagnevoeren? Hoe kunnen wij in buurt, dorp of stad aanwezig en zichtbaar zijn? Hoe laten wij zien, dat wij niet alleen op onszelf betrokken zijn, maar ook en juist op wat er in de directe omgeving gebeurt? Het doordenken en uitwerken hiervan zou samen met geloof en gebed, zomaar nieuwe wonderen kunnen geven.     

Gurbe Huisman, Winschoten.              

 


Commentaar

 • Kleine kerken 2020-02-21 10:41:37

  Op zondag 9 februari werd de laatste dienst gehouden in de GKv van Dokkum. De gemeente gaat...

 • Dat hoort er toch bij? 2020-02-14 18:16:22

  Ze keken vreemd op toen de vraag gesteld werd. ‘Want het hoort er toch bij?’   Iemand vertelde over...

 • De leugen regeert 2020-02-07 18:21:27

  Dit is een uitspraak van toenmalig koningin Beatrix. Zo karakteriseerde zij in 1999 de kwaliteit...

 • Hulpverlening 2020-01-31 18:32:16

  Komende zondag is het hulpverleningszondag. Het is een goed gebruik om in de dienst stil te staan...