‘Ik sta voor de deur en ik klop’. Een bekende bijbeltekst. Wat doe je dan? Doe je open? Bereid je een maaltijd? Geef je nieuwe kleren? Of…

Als we om ons heen kijken, zien we dat die vraag best wel actueel is. Jongens en meisjes, geboren in Nederland, ouders een aantal jaren geleden gevlucht uit Armenië, Syrië of de binnenlanden van Afrika. Of, een stuk karton in een verlaten portiek in de grote stad met daarop een ineengedoken slapende man. Mensen die omwille van hun geloof in de verdrukking zijn gekomen. Armoede en vervolging. Voor ons vaak moeilijk voor te stellen hoe ingrijpend dat is. Iets voelen we van de angst en het lijden wanneer we met hen in gesprek gaan. Doen we dat? Zien we ze staan?

Er is een liedje dat ongeveer zo gaat: ‘Zie je daar die oude vrouw, graaiend in een vuilnisbak, zoekend naar iets bruikbaars voor in een oude plastic zak. Net iets teveel meegemaakt, waardoor ze dakloos is geraakt. Praat in zichzelf, over hoe het vroeger was.’ Nu loopt ze daar eenzaam rond. Op welke deur mag zij kloppen? Waar wordt haar open gedaan?

Is er in Nederland, misschien in Den Haag, nog een hart dat open gaat? Een deur die zegt: Kom binnen?

Maar laten we bij onszelf blijven. Jezus klopt op de deur van de gemeente van Laodicea, en daardoor ook op onze deur. Onze huisdeur, onze kerkdeur, ons hart. Onwillekeurig moet je dan denken aan Paulus. Hij organiseerde de eerste gezamenlijke collecte, voor Jeruzalem, de gemeente waar het allemaal begon, de stad waar zoveel hoop ontstond. De gemeente, weliswaar uiteengerukt en geminimaliseerd, was noodlijdend geworden. De opbrengst van de collecte werd gebracht door een groepje mensen. Zij kregen daardoor ook de mogelijkheid geestelijke en morele steun te verlenen. Het tastbare feit, dat wat daar ooit begon, wereldwijd navolging kreeg.

Zo tastbaar is ook nu het werk van de christelijke hulpverlening. Helpen mét een Boodschap. Laten we het werk van ZOA, De Verre Naasten, diaconale deputaatschappen, en iedereen die dichtbij of ver weg hulp verleent, ondersteunen met geld en met gebed.

 

Zondag drie februari is het Hulpverleningszondag!         

 

 

Art van der Molen, Bierum

 


Commentaar

 • Hoop 2021-01-15 16:11:15

  Half januari. Het is winter. De herfst ligt achter ons, het deprimerende seizoen waarin alles dood...

 • Reden voor ootmoed 2020-12-24 15:22:33

  We hebben dit jaar twee moeilijke kerstcadeautjes gekregen, in de vorm van twee boeken. Het eerste boek...

 • Gelukkige Adventstijd 2020-12-11 17:14:32

  Gelukkig nieuwjaar allemaal. Het lijkt me een goed moment om dat eens te benadrukken. We leven in...

 • Zien we het wel? 2020-11-27 18:49:24

  Dat is de vraag die ik me stel als ik om me heen kijk naar wat er in de samenleving van vandaag...