Kerstfeest is een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenminste, zo wordt dat over het algemeen door mensen beleefd: gezelligheid, kaarslicht, ontmoeting, en samen eten en drinken. Een vrolijke kaart met 'gelukkig kerstfeest' is een wens voor héél het bestaan van de geadresseerde: welzijn en gezondheid. 'Voorspoedig nieuwjaar' is een bemoediging: dat er veel reden zal zijn voor blijdschap in het nieuwe kalenderjaar.

Goed dat er adventsweken zijn: weken van voorbereiding. Deze weken geven ons de gelegenheid, zo schreef Liuwe Westra, om te beseffen dat onze vreugde niet automatisch samenvalt met Gods bedoeling. Mooi gezegd. Onze vreugde is niet per se wat God bedoelt. Er staat geen isgelijkteken tussen zijn en onze blijdschap. Als er bij ons vreugde is, kan er bij Hem verdriet zijn. Hoe vaak hoor je mensen niet uitbazuinen dat ze zo genieten van hun leven? Ze kunnen eigenlijk alles doen wat ze willen. Zij zijn zó blij. Dat is mooi voor hen. Maar … is die blijdschap dan ook wat God bedoelt?

Wat staat er veel lege blijdschap genoteerd op de kalender van de wereld. Dan lijkt dat van de buitenkant heel wat. Maar uiteindelijk is het leeg, als een loos beukennootje. Je hoopt iets aan te treffen, maar er zit niets in.

Pas dan heeft blijdschap inhoud en is zij gelukt als zij samenvalt met Gods bedoeling. Zoals een kunstwerk gelukt is, als het aan de bedoeling van de kunstenaar beantwoordt.

Dan mag er met Kerst alle reden zijn voor blijdschap, voor gezelligheid, en ontmoeting met elkaar, voor eten en drinken. Maar dan kan er óók blijdschap zijn te midden van verdriet. Als de situatie zorgelijk is. Bij ziekte, eenzaamheid, rouw, gemis. Deze tijd op de kalender van het kerkelijk jaar, de adventstijd, zet je er bij stil, dat God juist daarom zijn Zoon gezonden heeft. Juist vanwege die ellende, in deze wereld. Rijk om dan de boodschap te horen: Zie, ik verkondig u gróte blijdschap. Dat de schuld is betaald! Die enorm grote schuld! En een nieuw leven begint! En dat je dan mag weten dat deze blijdschap ook voor jou is …, zelfs voor jou, in die moeilijke omstandigheden … en als een kerstgeschenk door de Geest wordt geschonken.

 

D.J. Steensma, Feanwâlden

 


Commentaar

 • Maand van de Bijbel 2020-01-24 18:46:24

  We hebben al de bijbelzondag in oktober, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap. Een...

 • Alle liefdes? 2020-01-17 17:51:22

  Het lijkt een vast patroon te worden. Kunstenaars, schrijvers, mensen uit de filmwereld en de zeer...

 • Kerkklokken en azan 2020-01-10 18:00:45

  Rond de jaarwisseling ging het opvallend vaak over onze democratie. Waarschijnlijk omdat het...

 • Grote blijdschap 2019-12-19 08:50:12

  Kerstfeest is een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenminste, zo wordt dat over het...