Dit is een uitspraak van toenmalig koningin Beatrix. Zo karakteriseerde zij in 1999 de kwaliteit van de Nederlandse journalistiek, die nieuws publiceerde dat niet op waarheid berustte. Niet leuk voor de betrokkenen, destijds kroonprins Willem-Alexander en zijn vriendinnen, maar nog redelijk onschuldig.
Dat de leugen regeert heeft voor mij in de tegenwoordige tijd een heel realistisch beeld.

Daarbij denk ik nu even aan vier machthebbers, Vladimir Poetin, Donald Trump, Desi Bouterse en Recep Tayyip Erdoğan, die dwars tegen alle bewijzen in blijven ontkennen dat de waarheid wáár is. Feiten rondom een vliegtuigramp, onaanvaardbaar gedrag, moord en genocide. Wat daarbij nog erger is dat alle vier in een democratisch bestel de meerderheid van de bevolking achter zich hebben, en zo de macht hebben om zichzelf te handhaven. Alle vier handhaven zich door de regels, die nog enigszins recht zouden moeten verschaffen, in hun eigen voordeel te wijzigen. Het enige dat moet gebeuren is de meerderheid van de bevolking, de kiezers, zodanig te informeren dat men achter hen blijft staan. Dat informeren is niet zo moeilijk. Je zegt gewoon dat wat verteld wordt niet waar is, dat de ander leugens vertelt en jou daarmee in een kwaad daglicht wil stellen.

Nieuws is altijd gekleurd, niemand kent de volledige waarheid. Hoe zouden we weten wat de precieze gang van zaken was, als we er niet zelf ooggetuige van zijn geweest. Als we onwaarheden als waarheid aannemen, is het erg moeilijk om een gefundeerde mening te vormen.
Het is een hele toer om dat onderscheid te maken. Het vereist een zekere fijngevoeligheid om te weten wat goed en kwaad is. De Geest wil ons dat leren in Gods Woord.
Spreuken 14, 15 is scherp: 'Wie onnozel is hecht aan ieder woord geloof, wie verstandig is let op elke stap.'
En tenslotte: vergeet nooit dat het de Heer is die regeert!

Nel Noppe


Commentaar

 • Randkerkelijk 2020-07-31 17:45:42

  ‘Je snapt nu hoe makkelijk het is randkerkelijk te worden.’ Het is een zinnetje uit een gesprek...

 • Black Lives Matter 2020-07-17 17:14:52

  De beweging Black Lives Matter is dagelijks in het nieuws. Dit is een internationale beweging die...

 • Leren 2020-07-03 18:45:08

  Discriminatie is een groot probleem. En het gaat veel verder dan alleen politiegeweld tegen...

 • 1 juli 2020-06-26 15:24:27

  Wat is er voor bijzonders aan deze datum? Ja, we mogen weer met honderd personen een kerkdienst...