Gelukkig nieuwjaar allemaal.

Het lijkt me een goed moment om dat eens te benadrukken. We leven in een tijd waarin er zoveel aan de hand is. In de politiek van Amerika en in die van ons land. De eerste waarschuwingen voor een derde coronagolf staan alweer in de krant. Ziekenhuizen en verpleeghuizen zien december met angst en beven tegemoet. De vluchtelingenkampen blijven vol, mensen moeten leven onder erbarmelijke omstandigheden. De kerkdiensten staan onder druk, het pastoraat moet bijna opnieuw worden uitgevonden. En dan nog…….

 

Dan nog steeds: Gelukkig nieuwjaar!

Het is Advent. Het nieuwe kerkelijke jaar is begonnen. Zonder vuurwerk of ander verbaal geweld. Ook dit jaar kijken we uit naar de viering van de geboorte van een klein Kind zo’n twee duizend jaar geleden. In een simpele omgeving kwam een kind ter wereld dat een ommekeer teweeg zou brengen in de wereldgeschiedenis.

 

Geluk in deze tijd.

Veel mensen dachten dat het leven en de samenleving maakbaar waren. Het werd een soort van geloof, de heilige overtuiging dat wij mensen het allemaal in de hand hadden en de zaken goed en voordelig konden regelen. Dat er dan wat bevolkingsgroepen de boot misten, tja.

 

Al dat verbale geweld is plots tot stilstand gekomen door een virus dat de hele wereld in zijn greep heeft. Steeds meer dringt het besef door dat wij mensen het zelf niet redden. En hoewel velen het internet verafschuwen blijkt het nu toch voor velen een uitkomst en een zegen. Vierentwintig uur per dag kun je kijken en luisteren naar bemoedigende diensten, preken en verhalen.

Wereldwijd mogen mensen zich verbonden weten met broeders en zusters die net als zij adventstijd vieren. Samen terugzien naar de komst van dat Kind in die stal. En bovenal samen uitzien naar de wederkomst van die Koning.

 

Daar loopt het op uit. Jezus heeft beloofd terug te komen, misschien wel in dit nieuwe jaar. Houden we daar rekening mee? Laten we daar naar uitzien en niet vast blijven zitten in alle gedoe waar dit stukje mee begon.

De wereld is zo verblind dat ze alleen maar een armzalige stal ziet. Maar wij mogen weten van een stad met gouden poorten. Vol van het stralende Licht van onze Vader in de Hemel. Daarom: Gelukkig Nieuwjaar.

 

Art van der Molen, Bierum

 

  

          Weer Kerstfeest. God vraagt ons vertrouwen,

          Komt in het Kind ons tegemoet.

          Alleen wie knielt kan Hem aanschouwen:

          God Zelf – als kind van vlees en bloed!


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...