Op zondag 03 oktober besteden we als kerken (extra) aandacht aan de band tussen Israël en de kerk. De ondertitel van het werk van 'onze' Deputaten luidt 'Voorgoed verbonden' - om de onopgeefbare band tussen Israël en de kerk te benadrukken.

 

In de PKN woedt al een aantal jaar een discussie over de vraag of de woorden 'onopgeefbaar verbonden' over de verhouding tussen Israël en de kerk nog wel adequaat zijn. Dwing je mensen - door dergelijke uitdrukkingen te gebruiken - niet tot een bepaald soort solidariteit met de staat Israël en dus ook met de politiek van Israël? En een wezenlijke vraag daarbij is, wat je onder 'Israël' moet verstaan: het oude volk van de Joden, de staat Israël sinds 1948 of een genuanceerder antwoord.

 

Ook al woedt deze discussie in onze kerken niet op dezelfde manier, het is wel goed om over deze dingen na te denken. Niet alle raketaanvallen en acties van het Israëlische leger zijn namelijk met de hand op de Bijbel te verdedigen, net zomin overigens als acties van Palestijnse zijde. Zeker als je in het Heilige Land rondloopt en de sfeer proeft, is dat soms een sfeer van diepe onderlinge haat en wrevel. Soms kom je gelukkig ook heel mooie dingen tegen, als Joden en Palestijnen samen het goede zoeken en buigen voor Jezus Messias.

 

We delen met Israël het Oude Testament, zo'n negenenvijftig procent van de Bijbel. Alle reden om daar samen verder over te spreken en misschien als kerk eerst vooral te luisteren naar 'onze oudste broeder'. En vanuit die luisterhouding te getuigen van de Messias, Die al gekomen is in de stal van Bethlehem. Bescheiden én overtuigd, niet van het eigen gelijk, maar van de naam van Jezus.

 

Ondertussen komt ook in Nederland anti-semitisme nog steeds voor, hoewel er in corona-jaar 2020 minder meldingen waren dan in 2019. Nog steeds worden Joodse graven beklad en in allerlei complottheorieën worden ook de Joden genoemd, onder andere als veroorzakers van de corona-pandemie.

 

Wat zou het goed zijn als er een sterk getuigenis van de maatschappij en van de kerken tegen antisemitisme en tegen discriminatie uitging. Laten we elkaar zoeken, Joden en christenen, Palestijnen en Nederlanders omdat de liefde van Christus ons daartoe dringt.

Het is het Heilige land, niet een land van heiligen…

 

Jurrian Oosterbroek, Dronten

 


Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...