Regelmatig wordt in de media melding gemaakt van agressief gedrag. Er is blijkbaar geen terrein waar agressie en geweld niet aan de orde van de dag zijn. De gevolgen van de culturele revolutie, aan het eind van de jaren zestig in de vorige eeuw op gang gebracht, laten zich vandaag meer en meer voelen. De onbegrensde individuele vrijheid en ongeremde mondigheid zijn als producten van het liberale verlichtingsdenken hoog ten troon verheven. We plukken daar meer en meer de wrange vruchten van. Bestaande ordeningen en gezagsverhoudingen worden door velen niet gerespecteerd en geaccepteerd. Agressie en geweld, waar tref je het niet aan? Er kan blijkbaar geen voetbalwedstrijd gespeeld worden zonder vechtpartijen. Wie aan het verkeer deelneemt en zich aan de regels houdt, heeft soms het gevoel door snelheidsmaniakken van de weg geduwd te worden. Overvallen op winkels, tankstations en warenhuizen vinden meer en meer plaats evenals inbraken met geweld in woningen. Maar vooral moeten gezagsdragers en zorgverleners het ontgelden. Politiemensen, brandweerlieden en ambulancepersoneel kunnen er over vertellen. Ik las dat zelfs artsen te kennen geven dat zij in hun spreekkamer bedreigd en belaagd worden. En dat er ziekenhuizen zijn, waar bijzondere voorzieningen getroffen worden voor hun verpleegkundige staf. Ze moeten voor hun beveiliging beschermende vesten dragen
Toen ik vorige week weer een verslag las van een politieman, die voor de zoveelste keer tijdens zijn werk het slachtoffer werd van agressief gedrag, vroeg ik me af: hoe zou dat zijn binnen de kerkmuren? Is daar ook sprake van agressie en geweld? Binnen de gezinnen, maar ook tussen ambtsdragers en gemeenteleden? Geweld en agressie in de vorm van fysiek geweld en/of verbaal geweld? Je zou het eigenlijk niet voor mogelijk houden als je in Filippenzen 4:8 leest hoe het in een gemeente toe moet gaan. Nee, en toch de praktijk blijkt helaas anders te zijn. Ook in de kerk kom je verschillende vormen van agressie en geweld tegen. Er zijn, voor zover ik weet, geen rapporten en cijfers bekend van wat zich wat dit betreft daar afspeelt. Toch denk ik dat er meer gebeurt dan we voor lief willen hebben. Ook onder ons is er soms heel wat onheilige geest in plaats van de Heilige Geest aan het werk.
Een preventiemedewerker van Eleos wees er tijdens een themadag over huiselijk geweld eens op dat ook in christelijke kring lichamelijk en verbaal geweld regelmatig voorkomt. Agressief gedrag en geweld tussen man en vrouw, maar ook tussen ouders en hun kinderen. En agressie en geweld in welke vorm ook tussen kerkleden onderling en tussen ambtdragers en gemeenteleden. We praten daar liever niet over, maar het zou goed zijn als we daar meer zicht op kregen en ons erop bezinnen hoe we elkaar ook wat betreft in deze moeilijke en kerkonwaardige zaken kunnen dienen.
Persoonlijk heb ik tijdens mijn ambtelijk werk verschillende vormen van agressie meegemaakt. Een broeder die vanwege zijn extreem evangelische inslag de spot dreef met de belijdenis van de kerk en die ik van de rijkdom ervan probeerde te overtuigen, werd zo kwaad dat hij me hardhandig de deur uitzette. Een zuster die het volstrekt niet met mijn preken eens was, verklaarde dat ze me liever dood dan levend aantrof. En zo zou er nog meer te noemen zijn. Zeker, dit zijn extreme uitingen van agressie, waarbij je je voortdurend afvraagt: ben ik er zelf de oorzaak van?, maar ze onderstrepen voor mij wel de overtuiging dat agressie en geweld geen onbekende verschijnselen in de kerk zijn. Laten we met en voor elkaar bidden om de Geest van Christus en Zijn vrucht.
 
Heerde   
G.v.d.Groep
 

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....