De afgelopen weken is er in de kerk veel nagedacht over Jezus en misschien heb je er zelf ook wel over nagedacht. Het is zo bijzonder wat Hij met Pasen voor ons heeft gedaan. Maar het verhaal is met Pasen nog niet afgelopen!

De discipelen waren zo blij toen ze Jezus weer zagen. Ze herkenden Hem niet allemaal, maar toen ze eenmaal wisten wie Hij was, wilden ze niet dat Hij nog een keer wegging. Maar toch ging Hij weer weg en nu kwam Hij voorlopig niet terug. Hij zal nog een keer terug komen, maar wanneer dat zal zijn?

De Hemelvaart van Jezus is een heel bijzonder verhaal. Misschien zou je wel kunnen zeggen dan  Hemelvaartsdag een dag is om de toekomst te vieren. Jezus is nu al naar de Hemel, maar Hij maakt daar een plaatsje voor ons klaar. Dus als we denken aan de Hemelvaart van Jezus, mogen wij weten dat we daar ooit ook mogen zijn!

Ook zou je kunnen zeggen dat het verhaal van Hemelvaart een verhaal is van afscheid nemen. Afscheid nemen kan heel moeilijk zijn, als je gaat emigreren naar Australië of als er militairen worden uitgezwaaid op het vliegveld. Je hoopt dan dat je die persoon nog een keer gaat zien en dat alles goed zal gaan. Jezus neemt hier afscheid van Zijn discipelen en daar heeft Hij alle geduld voor. Hij neemt daar veertig dagen de tijd voor! Hij bereidt zijn discipelen uitgebreid voor op het feit dat Hij gaat vertrekken en Hij geeft ze allerlei boodschappen mee. Ze moeten van alles voor Hem gaan doen, voor de opbouw van Zijn koninkrijk.

Toch zijn de leerlingen heel verbaasd als Hij gaat. Dat kun je lezen in Handelingen 1, Jezus geeft de belofte van de Heilige Geest aan de discipelen en dan gebeurt er dit.

Handelingen 1:9-12 ‘Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.’

Wat wel heel mooi is aan het afscheid van Jezus, is dat hij de leerlingen een belofte geeft. Hij belooft dat Hij iemand zal sturen die hen zal helpen met het verkondigen van het evangelie. De leerlingen vinden het natuurlijk erg dat Jezus weg moet, maar nu geloven ze wel dat er nog wat zal gebeuren en dat ze het evangelie zal verkondigen.

Jezus doet ook nog wat anders als Hij naar de Hemel gaat, Hij zegent de discipelen. Dat houdt in dat Hij er nog is. Hij is nog bij Zijn leerlingen, bij ieder persoonlijk van hen en Hij geeft hen kracht en moed om door te gaan. Maar het betekent ook nog wat anders, namelijk dat Hij ook nog bij ons is! We mogen Hem aanroepen bij elke situatie als we het niet meer weten en Zijn kracht en hulp nodig hebben.  Dan mag je Jezus om hulp vragen en dan zal Hij dat ook doen. Dat heeft Hij aan ons beloofd en daar zal Hij zich ook aan houden. Hij zal je met Zijn zegenende handen dan weer optillenen je helpen bij alles wat je moet doen!

Met die zegenende handen en Hemelvaart laat Jezus duidelijk zien dat Hij er is. Soms kan het voor ons voelen alsof dat niet zo is. Hij is zo ver weg en het klinkt allemaal wel heel onwerkelijk. Dan mogen we denken aan die zegenende handen van Jezus en aan het Pinksterfeest wat we ook binnenkort weer zullen vieren.

 

Laura van Putten


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....