Heb je wel eens een bruiloft meegemaakt? Vaak zijn dat grote, leuke en gezellige feesten met allemaal blije mensen. Iedereen ziet er mooi uit en natuurlijk vooral de bruid en de bruidegom! In de Bijbel wordt er ook een aantal keren over een bruiloft gesproken, Jezus heeft het ook over bruiloften en Zijn eerste wonder doet Hij op een bruiloft.

Er is ook een gelijkenis waar een bruiloft in voorkomt. Jezus vertelt die gelijkenis in Mattheus 25:1-13. Het gaat daar over 5 dwaze en 5 wijze meisjes. Het verhaal gaat als volgt:

 

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Dit verhaal gaat eigenlijk over het koninkrijk van God. Op een dag, welke dag dat is weten wij niet, zal Jezus terug komen. Hij zal dan naar de aarde komen om over de mensen te oordelen en dan zullen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Het zal daar veel beter zijn dan nu, er zullen alleen nog maar goede dingen gebeuren. Maar wij moeten er wel klaar voor zijn als Jezus terugkomt.

 

De vijf dwaze meisjes in het verhaal waren helemaal vergeten om olie mee te nemen. Ze hadden hun fakkel bij zich, maar niks om de fakkel brandende te houden. Ze gaan dus de bruidegom ophalen, maar ze bereiden zich helemaal niet goed voor! De vijf slimme meisjes daarentegen hebben wel olie bij zich. Zij hebben niet alleen hun fakkel, maar ook hun kannetje met olie mee om zo de fakkel goed brandende te kunnen houden. Die meisjes zijn dus klaar voor de komst van de bruidegom.

 

Jezus is eigenlijk de bruidegom en wij, het volk van God, zijn de meisjes. Wij moeten dus voorbereidt zijn voor de komst van de Here Jezus, zijn terugkomst op de aarde. Ook al weten we niet wanneer Hij komt, je moet er wel rekening mee houden dat het altijd kan.

 

De meisjes die geen olie bij zich hebben, houden eigenlijk alleen maar de schijn op dat ze er klaar voor zijn. Ze hebben de fakkel en die brandt ook wel even, maar zonder olie gaat die heel snel uit. Wij moeten er als christenen dus ook voor waken dat wij als die meisjes zijn die alleen maar de schijn ophouden er klaar voor te zijn. De dingen die je voor God doet, moet je met je hart doen. Je moet ze niet doen omdat het voor jezelf wel goed voelt of omdat je het wel interessant vind lijken tegenover anderen. De enige intentie die goed is, is om de dingen met heel je hart voor God te doen.

 

Ook nu het seizoen weer begonnen is, ga dingen doen die je met je hart doet. Niet omdat het interessant lijkt tegenover anderen, maar doe ze voor God!

 

Anders ben je straks als Jezus terugkomt misschien ook wel niet goed voorbereidt en ben je als een van die dwaze meisjes.

 

 

Laura van Putten


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...