ImageDe meeste scholieren hier in het Noorden hebben er ondertussen alweer een paar weekjes vakantie op zitten. In de vakantie ga je vaak leuke dingen doen met vrienden of familie, en velen gaan wel even ergens op vakantie. De vakantie is ook bedoeld om rust te houden en weer een beetje op adem te komen na je school of studie. In de Bijbel staat ook dat het goed is dat je rust houdt. Zelfs Jezus en God houden rust.

In Genesis wordt al over rust gesproken, namelijk als God de aarde schept. De zevende dag houdt Hij een rustdag, de sabbat. God zegent de zevende dag en verklaard de sabbat heilig. Dat is omdat de mensen dan weten dat ze die dag ook rust moeten houden van God. In de tien geboden staat ook duidelijk dat je op de zevende dag rust moet houden en die dag niet mag werken.  
Als Jezus op aarde is en werkt, dan neemt Hij ook rust. Hij neemt momenten van rust als Hij zich alleen of met zijn discipelen terugtrekt. Hij gaat alleen op een berg of naar een stille plaats om met Zijn Vader contact te hebben. Dit staat bijvoorbeeld ook beschreven in Mattheüs 14. Na de dood van Johannes de Doper vaart Jezus met een boot naar een afgelegen plaats. Hij vaart daarheen om alleen te zijn en rust te hebben. Toch komt er van Jezus? rust niet zo veel terecht. Als Hij daar is gearriveerd, komen  er allemaal mensen naar die kant van het meer toe en heeft Hij nog geen rust. Toch stuurt Hij de mensen niet weg. Integendeel. Hij geeft ze ook nog te eten, dit doet Hij met vijf broden en twee vissen. Jezus stuurde de mensen niet weg omdat Hij medelijden met ze had.
In Markus 14 staat ongeveer hetzelfde alleen dan is de aanleiding een beetje anders. Er staat namelijk dat de discipelen weg zijn geweest en het Evangelie hebben verteld en wonderen hebben gedaan onder de mensen. Als ze terugkomen hebben ze veel van hun belevenissen aan Jezus te vertellen en om dit allemaal rustig met hen  te kunnen bespreken en verwerken neemt Jezus hen mee en zegt dat ze rusten/pauzeren moeten. Dus ook van het werk in Gods Koninkrijk moet je soms uitrusten en weer op adem komen om het met nieuwe energie te kunnen gaan doen.
 
Jezus probeerde dus zelf ook rust te vinden bij God, maar Jezus wil ook ons rust geven. Jezus zegt namelijk in Mattheüs 11:28-30 dat alle mensen die vermoeid zijn of onder lasten gebukt gaan bij Hem kunnen komen. Jezus zal ons dan rust geven en ons helpen bij alle dingen. Jezus zegt dat als wij Zijn juk op ons nemen we werkelijk rust zullen vinden. Het volgen van Jezus is niet zwaar - wat veel mensen denken omdat je dan van alles niet meer zou mogen - maar Zijn juk is juist licht. Het volgen van Hem geeft je eeuwige rust.

Mensen hebben het ook nodig om rust te houden en er soms eens een weekje tussen uit te gaan. Je moet tot rust komen om er na de vakantie weer tegen aan te kunnen gaan. De rust betekent echter ook dat je juist die tijd moet gebruiken om aan God te denken en tijd voor Hem vrij te maken en te groeien in je geloof.

Maar, dit moet natuurlijk niet tot de vakantie beperkt blijven. Het is ook belangrijk om elke week een rustmoment te houden. Daar heeft God het sabbatsgebod voor gegeven.
Jesaja vertelt dat het belangrijk is om rust te houden op de sabbat (Jesaja 58:13-14):
 
Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat
en geen handel drijft op mijn heilige dag,
wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet,
de dag van de HEER als een heilige dag,
wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan,
geen handel te drijven of zaken te bespreken,
dan vind je vreugde in de HEER.
Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde
en je laten genieten van het land
dat ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven.
De HEER heeft gesproken!

Jesaja zegt dus dat als je je aan de sabbatsrust houdt en die dag als een heilige dag ziet, je dan vreugde zult vinden in de Here God en dan zal Hij je laten genieten van het land.


Laura van Putten
 

Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...