ImageDaar ga je weer, naar school. Bye vakantie, hello ?leren voor later?. Het moet nu eenmaal. Straks moet je immers je ?dagelijks brood? kunnen verdienen. Voor wie nu al geen zin heeft, heb ik een Bijbelse smoes. Jezus zei toch: doe geen moeite voor voedsel dat vergaat (Joh. 6: 27a)?

Geen zorgen
Natuurlijk voel je op je nieuwe sneakers aan dat hier meer achter zit. Misschien heb je Mattheüs 6 wel eens gelezen. Daar zegt Jezus dat je je geen zorgen moet maken over wat je zult eten of drinken of waarmee je je zult kleden. ?Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?? Nee, je kunt beter iets anders doen: ?Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden (Matth. 6: 33).?

Wat moeten wij doen?
Zie je wel, ik wist wel dat er wat achter zat! Geen zorgen, dit ken ik al! Heeft de dominee ooit iest over gezegd, geloof ik. Je moest je bekeren ofzo. Nou goed, dan ga ik ?Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid? toch zoeken? Misschien kan ik me zo zelfs wat drukken voor al dat schoolwerk dat alweer opdoemt. Maar ja, hoe zoek je deze dingen? Dat lijkt me dan toch een goede vraag. Stellen ze in de Bijbel ook. ?Wat moeten wij doen, mannen broeders,? vragen de hoorders nadat ze Petrus? Pinksterpreek hebben gehoord (Hand. 2). Ook in Johannes 6, vers 27-28, komt die vraag terug. Als Jezus heeft gezegd dat de mens niet naar ?de spijs, die vergaat, maar de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven? moet jagen, dan vraagt het volk: ?Wat moeten wij doen??

Gratis
Zo kun je ook met je handen in je christelijke haren zitten. Wat moet ik nou doen om behouden te worden? Jezus heeft het antwoord: ?Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft (Joh. 6: 29).? Geloof Jezus. Punt. Over een zacht juk en een lichte last gesproken?

Maar, ook al klinkt dit nog zo gratis (zie Jes. 55), waarom zou je dit serieus nemen? Je zou niet de eerste zijn die dit vraagt. De ?scharen? deden het al voor jou: ?Wat voor teken doet Gij dan, opdat wij mogen zien en U geloven?? Tijdens de uittocht uit Egypte had Isra?l manna gekregen. Wat zou Jezus in Zijn eigen tijd nu doen?

Ergens is dat een belachelijke vraag, als je naar de context van Johannes 6 kijkt. Immers, het volk zegt dit kort na de wonderbaarlijke spijziging. Was dat dan niet wonderlijk genoeg? Kennelijk niet. Het is niet voor niets dat Jezus zei: ?Ik heb u gezegd, dat gij niet gelooft, ook al hebt gij Mij gezien (Joh. 6: 36).?

Hoef ik niet!
Gelukkig is Hij desondanks bereid tot verdere uitleg. Zoals Isra?l tijdens de woestijnreis manna uit de hemel kreeg, zo is Jezus uit de hemel neergedaald als ?het brood des levens?. Wie in Hem gelooft, wie Zijn vlees eet en bloed drinkt, zal geen geestelijke honger of dorst meer lijden. Dat klinkt walgelijk kannibalistisch. Het moge voor ons duidelijk zijn dat Jezus niet bedoelde dat de mensen hem ter plekke uiteen moesten scheuren. Hier verwijst  Hij naar het werk van Zijn Vader, dat Hij kwam doen. De mensen kregen hun teken. Het was ?het teken van Jona? (Matth. 12: 39 en 16: 4, Luc. 11: 29).

De reactie van Zijn luisteraars? Ze vinden het walgelijk! ?Deze rede is hard, wie kan haar aanhoren?? De mensen namen de benen. Het was de ?zoon van Jozef? (Joh. 6: 42) zeker naar z?n bol gestegen. En dan te bedenken dat ze Hem koning hadden willen maken? (vs. 15) Hier wordt het direct duidelijk: ?Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader (?) hem trekke.?

Niks nieuws
Sindsdien is er weinig veranderd, nietwaar? Ik haalde vorige week al even de diagnose van Romeinen 12 aan. Hij past hier zo weer: ?Er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn zij afgeweken? (Rom. 3: 11-12). Ook vandaag nog. Ga maar na: ondanks het feit dat de opdracht eenvoudig is (geloof en leef) en ondanks ?het [grote] teken van Jona? willen veel mensen simpelweg niet geloven. ?Het is een sprookje,? zeggen ze. En degenen die het wel willen proberen, brengen er zo vaak zo weinig van terecht. Om van te huilen.

Betekent dat dan dat we de hoop maar moeten opgeven? Je zou het bijna doen, zeker als je bedenkt dat niemand uit zichzelf tot God kan komen. Toch is dat wel het laatste wat je zou moeten doen. Er is namelijk hoop! Ja, er staat dat niemand kan komen zonder dat God ?hem trekke?, maar tegelijkertijd heeft Hij al een bijpassend gebed af laten drukken in het Hooglied (1: 4; SV): ?Trek mij, wij zullen u nalopen!? Of wat dacht je van die schitterende belofte die Jezus zelf geeft (Joh. 6: 37): ?Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.?

Een goed voorbeeld
Voor wie er dan nog niet helemaal gerust op is, is er het voorbeeld van de Kananese vrouw. Toen zij naar Jezus toeging, antwoordde Hij haar niet (Matth. 15: 23) En toen Hij antwoordde, zei Hij dat het niet goed was dat ?het brood? aan de honden gegeven zou worden (vs. 26). Maar de vrouw bleef volhouden, totdat Jezus uiteindelijk zei: ?O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiedde gelijk gij wenst.? Je gebed en de belofte om op te pleiten staan in de alinea hierboven. Ga dan naar je binnenkamer, ontdek hoe de Vader trekt en hoe ook jij Hem mag nalopen.

Alexander Weggemans


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...