ImageIk wil deze keer iets schrijven over de islam en moslims. Er is al jaren veel ophef over de islam, de godsdienst van veel buitenlanders in ons land. Veel mensen zijn ook bang voor de moslims. Dit hoor je ook in de politiek.  Een bekend voorbeeld daarvan is Geert Wilders. Veel mensen weten vaak niet eens goed wat de islam inhoudt. Voor christenen is het extra belangrijk om wel wat te weten over hun geloof en de verschillen met het Christendom. Deze maand is er een speciale maand van gebed voor moslims. Daarom wil ik deze keer hier aandacht aan besteden.

Mohammed
Het geloof van de moslims heet de Islam. Islamieten geloven, net als wij, in ??n god. Alleen, hun god heet Allah. Mohammed is heel belangrijk voor de moslims. Hij heeft de koran geschreven en is de belangrijkste profeet voor de islam. Het woord islam betekent onderwerping aan God en de naam Mohammed betekent ?de geprezene?.
Mohammed is geboren in Mekka rond het jaar 570 (na Christus). Toen hij zes jaar oud was, werd hij een weeskind. Hij werd opgevoed door zijn opa, en later door een oom. Als jonge man beschouwde Mohammed de afgoderij in Arabi?, die daar veel voor kwam, als slecht en hij wilde daar dan ook niets mee te maken hebben. Tijdens een langdurig vasten, een ramadan heet dat, toen Mohammed een jaar of veertig oud was kreeg hij een openbaring van Allah en schreef hij de koran. In de Islam is de stad Mekka een belangrijke stad omdat Mohammed daar zijn openbaring kreeg.

Moslims en christenen
Moslims en christenen verschillen in veel dingen van elkaar, maar er zijn ook wel aspecten die overeen komen. Dat komt ook omdat Mohammed de islam heeft opgebouwd uit allerlei aspecten die hij uit de joodse en christelijke godsdienst overnam en vermengde met heidense rituelen. Moslims geloven bijvoorbeeld, net als de joden en christenen, in ??n god die alles heeft geschapen. Ook geloven ze dat er engelen zijn, dat er een laatste oordeel zal zijn en dat  Abraham, Mozes, David, en Jezus (naast Mohammed) profeten waren.
Dat Abraham, Mozes en David ?grote? namen in het geloof zijn, dat geloven wij christenen ook. Maar, wij geloven niet in Mohammed en Jezus is voor ons veel belangrijker omdat Hij de zoon van God is. Moslims geloven dat Jezus een profeet was die een eerdere vorm van de Islam onderwees. Hij was een goede moslim, maar ook Jezus zal bij het laatste oordeel gewoon geoordeeld worden. Ook de drie-eenheid verwerpen ze.
Bij moslims is hun geloof onderdeel van hun cultuur en ze vinden ook dat iedereen moslim zou moeten worden, desnoods onder bedreiging. Daarom worden mensen die uit de islam willen stappen en christen willen worden bedreigd en onder druk gezet. Dat is ook de reden dat extreme moslims andere mensen en landen aanvallen omdat ze het joods en christelijk geloof niet goed vinden. Dit is ook een van de redenen van de oorlog in Afghanistan en de aanvallen van moslims in Amerika op 11 september 2001.

Bidden
Er wordt nu al 18 jaar elk jaar door miljoenen christenen voor de moslims gebeden tijdens de ramadan. Als moslims deze vastenmaand houden, dan eten en drinken ze tussen zonsopgang en zonsondergang niet. Ze richten zich in deze maand ook vaker tot Allah. De ramadan begint dit jaar op 22 augustus, dus de 30 Dagen begint ook op 22 augustus en eindigt op 20 september. Er is ook elk jaar een gebedsgids, ?de 30 dagen moslim gebedsfocus.? Dit boekje wordt elk jaar weer uitgegeven, het wordt geproduceerd in meer dan 35 talen. In dit boekje staat per dag een verhaal over een moslim of een getuigeins of een stukje over een moslimland en er worden elke dag gebedspunten gegeven. Er wordt in deze 30 dagen gebeden voor moslims dat ze Gods liefde ook mogen leren kennen. Er wordt ook gebeden voor meer christenen die voor moslims gaan bidden en voor meer zendelingen onder moslims. In het boekje is dit jaar voor het eerst ook een speciaal gidsje opgenomen voor kinderen. Deze 30 Dagen wordt elk jaar georganiseerd door 2 internationale stichtingen namelijk Frontiers en Jeugd met een Opdracht, die beide het evangelie in de moslim wereld bekend willen maken.
Het is goed dat we ons als christen realiseren wat de bedreiging is van de islam en dat veel christenen in deze landen worden vervolgd. Misschien dat we in ons gebed ook eens aan deze mensen kunnen denken.

Laura van Putten


Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...