ImageIneens hingen ze bij de ingang. Pompjes met ontsmettingsmiddel. Eronder hing een briefje met de vraag of wij, geliefde werknemers, onze handen wilden ontsmetten voordat we het bedrijf binnengingen. Het paste perfect in de ?Grip op griep?-campagne, waarin we worden opgeroepen om ?wat vaker door de dag heen? onze handen te wassen. Prediker had gelijk: er is niets nieuws onder de zon.

Wassen
Ja, die griep is nieuw. De offici?le naam zegt het al: Nieuwe Influenza A. Maar, dat ?vaker door de dag heen? je handen wassen blijkt dus al in de Bijbel te staan! Marcus (7: 3-4) schrijft dat ?de Farizee?n en al de joden? regelmatig een handje wasten: voor het eten of als ze terugkwamen van de markt. Ook hun ?bekers en kannen en koperwerk [en bedden]? werden goed schoongehouden. Dat waren de voorschriften, dat was de traditie. Wanneer een paar van Jezus? discipelen eten zonder hun handen gewassen te hebben, worden ze er dan ook door enkele Farizee?n op aangesproken (Marc. 7: 2).

Dat is dus niet omdat de hogepriester of koning Herodes uit angst voor griep een landelijk handenwasbevel had gegeven. De wasvoorschriften waren van godsdienstig levensbelang: wie onrein was hoorde niet bij God en Zijn volk. Dat is natuurlijk iets wat geen godsdienstige jood wil. Logisch dat je je dan wat vaker wast. Je weet maar nooit waarmee (of met wie) je in aanraking bent geweest. Wie weet wat voor onreins je allemaal wel niet hebt vastgehad.
Niet wassen
Vreemd genoeg verzet Jezus zich tegen al dit godsdienstige gedrag. Hij noemt degenen die dit doen zelfs huichelaars! Dat is natuurlijk niet omdat Hij niet van handenwassen houdt. Dat is op zich niet verkeerd. Het gaat erom dat ze hun buitenkant wel goed schoonhouden, maar hun binnenkant niet. Terwijl juist, zo zegt Jezus, die binnenkant zo belangrijk is. God verstoot je niet als je iets eet zonder je handen te wassen. Onrein voedsel verlaat je lijf vanzelf weer. Het zijn je eigen slechte verlangens en de daden die daaruit voortkomen die ervoor zorgen dat je niet voor Hem kunt bestaan. En juist die gaan niet vanzelf weer weg (Marc. 7: 19-22).

Buiten schoon, binnen vies
Dat is dus het probleem. Aan de buitenkant hielden ?de Farizee?n en al de joden? zich keurig aan de geboden van God. Ze deden er zelfs nog een schepje bovenop. Alleen, terwijl ze zich aan de regels hielden, hielden ze zich niet aan Gods geboden. Dat klinkt raar, maar zo is het niet.

Jezus maakt het duidelijk met een voorbeeld. In het vijfde gebod leert God ons dat we onze vader en moeder moeten liefhebben en eren. Maar, wat gebeurde er nu? Kinderen bestempelden dingen die voor hun ouders bruikbaar waren tot ?korban?, tot offergave (Marc. 7: 11). Een ?korban? bestond vaak uit een offerdier, graan, drank of iets dergelijks. Wanneer dat geofferd werd, dan werd vaak een deel daarvan verbrand op het altaar. Een ander deel ging dan naar de priester en de rest was voor de offeraar zelf. En vader en moeder? Die hadden pech. Zij hoefden in zo?n geval volgens de schriftgeleerden niet ge?erd te worden (Matth. 15: 5). ?En dergelijke dingen doet gij vele.?

?Met hysop?
Ja, daar sta je dan, als ?schriftgeleerde die van Jeruzalem gekomen was? (d.w.z. bij de beste schriftgeleerden horende). Met al je kennis van Gods Woord en Bijbelse traditie mis je het belangrijkste: een hart dat Hem echt is toegewijd. Je eert met je woorden en daden God wel, maar je hart is er niet echt bij. Dat doet liever zonde. Ja, dan kun je wassen wat je wilt. Het zal je alleen niet helpen. Hooguit tegen de Mexicaanse griep. ?Ontzondig mij met hysop, d?n ben ik rein,? dichtte David. Wij zouden, denk ik, zeggen: Heere Jezus, reinig mij met Uw bloed (denk in dit verband trouwens ook ?ns na over Ex. 12: 22).

Want dat is van fundamenteel belang. Als ons hart niet zo door Christus gereinigd is en als wij Hem niet hebben leren liefhebben met hart, ziel en verstand, dan zullen we uiteindelijk voor God niet kunnen bestaan (Matth. 15: 13). Dan kun je nog zoveel goede werken hebben gedaan, je aan zoveel regeltjes hebben gehouden en nog zo ?doelgericht? hebben geleefd. Je kunt zelfs geprofeteerd hebben en allerlei wonderen hebben gedaan, maar toch zal het oordeel zijn: ?Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid? (Matth. 7: 23).

Wat vaker door de dag heen?
Was dus eens wat vaker door de dag heen je handen. Je zult minister Klink er vast gelukkig mee maken. Maar, maak vooral werk van het ?wassen? van je hart. Houd je daar eens ?wat vaker door de dag heen? mee bezig. Zodat je een hart krijgt dat tot de lof en dienst van de Hemelmajesteit is bereid. De griep is iets tijdelijks, maar een gewassen hart gaat eeuwig mee.

Alexander Weggemans


Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...