ImageDe Bijbelse spoedcursus vervolgd

Vorige week eindigden we met een mooie cliffhanger: de knecht van Abraham had gebeden om een vrouw en zijn gebed leek verhoord te zijn. Rebekka was naar de bron gekomen en had in alles beantwoord aan de dingen waarom de knecht God gevraagd had. Bovendien bleek ze uit de familie van Abraham te komen (Betuel, de vader van Rebekka, was namelijk de zoon van Abrahams broer Nachor). God leek het gebed om een vrouw voor Isaak dus verhoord te hebben.
    
Overdonderd
Zou onze ?matchmaker? overdonderd zijn geweest? Het zou me niet verbazen. Hij heeft gevonden wat hij zocht en dankt God daarvoor (vs. 27). Terecht, natuurlijk, wanneer we denken aan wat Salomo in Spreuken 18 schrijft: ?Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de HERE verworven.? Zou je voor zoveel Goddelijke goedheid dan niet dankbaar zijn?

Maar, niet alleen de knecht van Abraham is overdonderd. Rebekka rent naar huis om alles aan haar moeder te vertellen. Ook haar broer Laban hoort het en spoed zich naar de bron, om de vreemdeling die zijn zusje behangen had met dure sieraden (vs. 22) op te halen. Zo?n bijzondere gast mocht best in hun huis slapen.

Goddelijke leiding
Eenmaal in het huis van Betuel aangekomen doet de knecht zijn verhaal. Hij vertelt waar hij vandaan komt en waarom hij helemaal naar Mesopotami? af is gereisd. Daarbij verzwijgt hij niet hoe God hem en zijn meester Abraham heeft gezegend. Dat moeten ook Betuel en Laban erkennen (vs. 50). Wanneer de knecht hun om de hand van Rebekka vraagt, durven ze dan ook geen nee te zeggen: ?Dit is een bestiering van de HERE; wij kunnen niets tot u zeggen, ten kwade of ten goede.? Wat zou er tegen zoveel leiding van God in te brengen zijn?

Tegelijk moet ik zeggen dat hier natuurlijk meer meegespeeld kan hebben dan alleen dat. Er wordt hier natuurlijk ook een aantrekkelijk aanbod gedaan: Rebekka kan trouwen met een rijke man uit een bekende familie. De knecht had immers laten weten dat hij door Abraham was gestuurd en bovendien had hij een mooie verzameling schatten en gaven bij zich (vs. 10, 22, 53). Daar valt overigens wel weer wat op af te dingen: het was uiteindelijk Rebekka zelf die mocht beslissen of ze al dan niet een huwelijk met Isaak zou aangaan. (vs. 57)

E?n-tweetje
Zo zien we dus dat de toestemming voor een trouwerij in dit Bijbelverhaal een soort ??n-tweetje is tussen ouders en kind: Rebekka trouwt niet zonder toestemming van haar ouders, maar uiteindelijk is zijzelf degene die het laatste woord spreekt. Voor ons hangt daar misschien een beetje een oosters bedoe?enenluchtje omheen, maar tegelijkertijd is het ook een leuk nadenkertje: kun je ook vandaag nog zo, door je ouders bij een voorgenomen huwelijk te betrekken, handen en voeten geven aan het gebod ?eer uw vader en uw moeder??

De kameel op
Terug naar de Bijbel. Rebekka zegt ja en hijst zich op de kameel richting Kanaän. Niet alleen overigens: ze neemt haar voedster en personeel mee (vs. 59 en 61; wat nog maar eens onderstreept dat ze niet vies is van aanpakken: ze was naar de bron gegaan, hoewel ze daar personeel voor had). Zo trekt ze haar toekomstige man tegemoet.

Seks en huwelijk
Na een lange reis ontmoet ze hem dan eindelijk. Het is al laat in de avond. Isaak was het veld ingetrokken om te ?peinzen?, dat wil zeggen om te bidden of te mediteren. Dat is natuurlijk altijd een goede bezigheid, ongeacht je ?relatiestatus?. Daar ziet Rebekka hem voor het eerst. ?Wie is dat,? vraagt ze aan de knecht van Abraham. ?Mijn heer,? antwoordt die. Daarop laat ze zich van haar kameel glijden en bedekt ze zich met een sluier.

Dat kan een streep onder twee dingen zetten. Allereerst onder haar goede manieren en bescheiden gedrag. Waarschijnlijk was Isaak te voet. Het zou tegen alle oosterse regels van goed gedrag ingaan wanneer Rebekka op haar kameel was blijven zitten terwijl ze aan haar toekomstige man werd voorgesteld.

Daarnaast kan zo nog eens extra onderstreept worden dat Rebekka als maagd met Isaak trouwde. Dat past ook mooi bij het laatste vers van Genesis 24, waar staat dat Isaak haar (1) naar de tent van zijn moeder bracht en (2) tot vrouw nam. Dat het er zo nadrukkelijk in die volgorde staat heeft ook iets te zeggen in discussies over seks voor het huwelijk en samenwonen. Het onderstreept nog eens wat Calvijn in dit verband zei: ?De heiligheid van het huwelijk eist dat man en vrouw niet als vee samenleven; maar, nadat ze elkaar trouw hebben beloofd en de naam van God hebben aangeroepen, mogen ze bij elkaar wonen.?

Made in heaven
Nog even een laatste woord over dat bij elkaar wonen. Het moet een vreemde gewaarwording zijn om zo ineens met een partner ?opgescheept? te zitten. Dat is voor Isaak geen reden om Rebekka slecht te behandelen. Sterker nog: er staat dat hij haar lief kreeg en bij haar troost vond. De liefde lijkt dus wederzijds te zijn. Maar dat is, als je erover nadenkt, ook niet helemaal zo vreemd bij een ?match? die letterlijk ?made in heaven? is. Misschien is dat ook wel de grootste moraal van dit cursusverhaal: betrek God en Zijn richtlijnen ook in dit soort dingen bij wat je doet. We hebben het gezien: dan zul je niet beschaamd staan.

Alexander Weggemans
 

Commentaar

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...